Az Ojság, 1925 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1925-01-04 / 1. szám

50805 Budapest, 1925. 1/4. — Hirtelen halál. Szil­veszter este 12 órakor hirtelen meghalt az 1924. esztendő. , 1 1 7­00 V \ ; VI. évf. 1. szám 4\^ki| ^ 12 DJSflE SZERKESZTI NAGY IMRE U 4*oooy 'Wlenben '2500!­­ — Születési hir. Szil­veszter este 12 órakor egy egészséges újév jött a világra. A NEMZET ÚJÉVE Fedá­k Sári megérkezett Amerikából Budapest lázas várakozásban. A nem­zet megkapta a maga újévi ajándékát, Fedák Sári pont újévre hazaérkezett Amerikából. A Nyugati pályaudvar ér­kezési oldala csupa virág. Ez alkalomra felemelték a perronjegyek árát. A vo­nat este érkezett, de a tábla már reggel kint volt. Ilyen siker még nem volt a Nyugati pályaudvaron. A vo­nat prüszkölve robogott be. A hordárok, mint kiéhezett patkány­had estek neki a rengeteg koffernek. Legalább tíz kofferben fagyasztott ame­rikai siker volt. Az összes budapesti színésznők meg­jelentek a pályaudvaron Biller Irén ve­zetésével. Csak Darvas Lili hiányzott, mivelhogy ezidőben véletlenül Miskol­con vendégszerepelt. Fedák Sári, miután felolvasta a magyar néphez intézett deklarációját, a Rátkai Márton által rendelkezésére bocsátott autóba szállt és lakására hajtatott, ahol az üvegcipészek küldött­sége azzal a kérelemmel fordult hozzá, hogy az Üvegcipő helyett játszaná el a héten háromszor Antóniát, amit az isteni Zsazsa némi hazudozás után meg is ígért. A felséges bevonulást csak egyetlen apró incidens zavarta meg. A kiszál­lásnál ugyanis nem találták meg azt a koffert, melyben a dollárok voltak. Később maga Zsazsa jött rá, hogy az a koffer még Amerikában lemaradt Hódossy és Vajda uraknál. Miután Ame­rikában minden centnek maga felé hajlik a keze, nem valószínű, hogy utánaküldik. — Ballag már a vén svihák tovább szenzációs felvételek FEPÁK SÁRI AMERIKAI TURNÉJÁRÓL a MOLNÁROK LAPJÁBAN Ha a zsidókkal baja van ellátja a baját a Rácz és Kiár cég . Nagy azonossági igazoltatások a fővárosban Rémes zavarokat okoztak a karácsonyi lapok A karácsonyi lapok, mint mindenki ta­pasztalhatta, boldog-boldogtalant lerajzol­tattak, aminek az lett a következménye, hogy karácsony reggelén senki sem ismert magára. Ebből a legnagyobb zavarok kelet­keztek és a rendőrség segítségét kellett igénybe venni. Csak hosszas azonossági igazoltatások után sikerült az áldozato­kat előbbi állapotukba visszahelyezni.

Next

/
Thumbnails
Contents