Az Ojság, 1927 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1927-01-02 / 1. szám

50005 Budapol., 1927. 42 Vill. évf. 1. axdim. 40 pengős viccpályázati NAGY IMRE VICCLAPJA Ára 40 fillér Witnben 50 Q. Amerikában 10 ! — A Wolff-párt a dikta­túra hive ? — Miért? — Kontrát adott a par­lamentnek.­­A RÁKÓCZI-ÚT ÉS ER­­ZSÉBET-KÖRUT SARKÁN — Miért mondtad előbb annak аж idős hölgynek, hogy akkor szabad átmenni az úttesten, ha vörös fényt jelez a lámpa, holott épp ekkor tilos. — Mert az ex ellen vétő­ket ötszázezer koronával bírságolják és az a hölgy a háztulajdonosnőm. — Kevés bor fogyott a választásokon. — Azért nem lett meg Lendvai-Lehner. IZSÁKI BESZÉLGETÉS — Azt mond­ik­, hogy még a halottakét is lesza­vaz­tatták. — Ki van zárva. — Mért? — Mert akkor Héjjas­­ból nem lett volna képvi­selő. H. V. JÉ. K. Ihfcethlen u„ Érte K»P*« Okét, hogy belesántultak — Rémes ez az uj pénz.­­ — Miért? — Most már mindenütt , aprópénzzel fizetik ki az­­ embert. — Kedves Kohn ur, sze-­­ reti Ön a banánt ? — Miért kérdi ? — Na mert hogy az is — héjjas. Már megjelent AZ UJ BÖLCS RABI KÖNYV OkvetlenAXQJSAS — Miért bőgtök, иοу gyerekek? — Hogyne bőgnénk, mikor esc­use év is fól keserődik... Hogy történt az, hogy zsidók antiszemitára is szavaztak ? A legjobb választási történet Kohn megjelent a szavazatszedő bizottság előtt, kapott egy szavazólapot, egy borítékot és egy ce­ruzát. Annak rendje és módja szerint bezárta a sza­vazólapot a borítékba és átadta a bizottság elnö­kének. Valaki megkérdi tőle: — Na, Kohn, kire szavazott? — Hát kire? A demokratákra. — Szóval a demokratákra tette a keresztet? — Azt nem. — Hanem? — A fa­jvédőkre. — A fajvédőkre? Warum a fajvédőkre? — Gondoltam, da habt'*­e Kreutz und sollts krepieren. * — Mindig öröm lesz a házában, ha Az Ojságra előfizet Boldog újévet Rivánók ellen használjon egy kis elutazást LIEBE AZ OJSAG! A tanító úr történelem órán megkérdezi Samuké­tól: — Na, fiam, beszélj ne­kem a szatmári békéről. Samuka, akinek Szatmá­­ron igen kiterjedt rokon­sága lakik, örömtől ra­gyogó arccal felel: — Nahát, már a tanító úr is tudja, hogy az Adolf bácsi kibékült a papával? Szil­veszterről visszamaradt MACACSÁGOK eladók ab Lipótvárosi zsur Már megjelent AZ ÚJ BÖLCS RABI KÖNYV Hallatlanul mulatságos

Next

/
Thumbnails
Contents