Az Ojság, 1932 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1932-01-03 / 1. szám

50805 Budapest) 1932 extrktixtusFj.: VL, D­ul­* 12 Ufévi­­­sszám __ dánnál* 3 — XIII. évfolyam **agy IMRE VICCLAPJA Ara 40 fillér Ausztriában 60 Gr. 1. mm SlsdökivaUl. VI., OmUcr 12 tu 2 Profit Neujahr hold ott és sok profitot az új évben mindenkinek, akiket régebben a sok profitért szidtunk. .1 bank harácsoljon és legyen kitől harácsolni, a tőzsdén vágja zsebre a breitet, a háziúr építsen a ház­­bérekből uj házat, a földbirtokos vegyen az eladott drága, búzából uj földbirtokot, a pék hízzon, a mészáros vastagodjon, a fűszeres gazdagodjon, a szabó jól éljen, a suszter hencegjen, a miniszter költekezzen, legyen megint ,m­int régen volt. Profit Neujahr! Tudja Ön már mi a­z a Transzfer borgatórium ? Kohn és Grün­­adós és hitelezői leülnek a rabival (Nemzeti Bank) kártyázni. Mindenkinek be kell tenni a kasszába egy pengőt. Kohn is beteszi a pengőt, Gilla is beteszi a pengőt, csak a rabi nem teszi be. Az ügy kényes, restelik azt mondani a rabinak, hogy ő nem tette be a pengőt, más után próbálják hát figyelmeztetni rá. — Te nem tetted be a pengőt, — mondja Kohn. — Én betettem, te nem tetted be, — harsogja G*un. — Te nem tetted be. — Te nem tetted be. A vita egyre hangosabb­ lesz, lassanként éles verekedéssé fajul, mire a rabi benyúl a ka­sszába. Vi.esz egy pengőt és csendesen igy szól: — Ha ti így veszekedtek, én visszaveszem a pengőmet és nem játszom veletek Mi van ezzel az Eber Antallal? Mikor megválasz­tották, rögtön e­z első napokban lelkes beszédet tar­tott a házban a kormány mellett. Ez volt a vitám et san­g­vine­m. Azóta mintha elvágták volna. Vitám et sangvinem­ helyett csak sangvinikus vitákat csinál. — Volt nálatok a Weihnachtsmann? — Nálunk, sajnos, csak az Alewajnachtsmann volt. Újabb adalék a transzfer­­moratóriumhoz Kohnt mxjinti rpcllálják a törzsasztalnál: — Nu, Herr Kohn, was sagen sic sum Transfer? — Ich kann nur eins sagen. — Und zwar ? — Alte Schulden zahl ich nicht und neue Schul­den lass ich alt werden. B.U.É.K — Nagyon szívesen uraim, csak­ azt mondják meg, hogy miből ? — Boldog újévet kívánok a nagyságos asszonynak. — Nekem­, roshasonokjur var boldog újéven!. — Akkor kérek arra egy kis előleget­. Két kereskedő beszélget — Bárcsak az enyém vo­lna mindaz, amit kará­csonyra az üzletekben megvettek­— Mbach, inkább az volna az enyém, amit nem vettek meg. A­z évvég legfőbb sk&t vicce ■ skatek szilveszterestére vendéget hiéna­:. -1 megle­hetősen sovány vacsora, után élőnk beszélgetést kezdenek a vendégnél és pár órai kel­­hmis diskurzus után meg­kérd’ a háziasszony a, Kén­él égtől: — de* szeretne, kérem­, valami frissítőt* —■De igen. A­ nssxenk­i erre odamegy ne ahlah-bo, is kinyitja.

Next

/
Thumbnails
Contents