Az Ojság, 1936 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1936-01-05 / 1. szám

50805 Csehszlovákiában 1.50 Ke Budapest, 1936 Szerkesztőség: VI., Ó-utca 12 Január 5. ■— XVII. évfolyam NAGY IMRE VICCLAPJA Kiadóhivatal: VI., Ó-utca 17 i 1. )1­ 1. szám Romániában ára­m lei Ms ufév­ers# /6 piece! Egy urihölgy gyönyörű szoliterrel jelenik meg a britízsklubban. A másik urihölgy, mikor meglátja, így kiált fel: — Jaj, de gyönyörű, hány barátos? A karácsonyi amnesztia-rendelet, mint ismeretes, Andaházy Kasnya Bélát is mentesítette a nemrég kapott négy hónap elszenvedése alól. Andaházy Kasnyát ennek kapcsán már mindenütt közkegyelmes urnák ti­­tulálják, avagy Mi lesz veled 1936-os emberke? teleszkóp Ez az év sok te­kintetben jó lesz és előnyös és sok tekin­tetben rossz lesz és előnytelen. Akiknek jó lesz, azok nem fog­ják sajnálni azokat, akiknek rossz lesz és akiknek rossz lesz, azok irigyelni fog­ják azokat, akiknek jó lesz. Akik az év első negyedében szület­nek, azok megelőzik azokat, akik később születnek és akik ké­sőbb születnek, azok örökké fiatalabbak lesznek, mint akik előbb születtek. Az év első felében nem lesz tanácsos üzleteket kötni és az év második felében nem lesz tanácsos viszonyt kötni a sa­ját gépírókisas­szo­­nyunkkal, mert az esetleg pert indít há­zassági ígéret meg­szegése címén. A világbékét legta­nácsosabb az év kö­zepén megkötni, hogy Laval addig legalább hetenkint egyszer megvédje a békét. Éden, a legfiatalabb külügyminiszter jú­lius elsejére hat hó­nappal idősebb lesz és a négus­ viccek szá­ma addigra eléri a csúcspontot. Nálunk ez az év sem lesz alkalmas a kormánybuktatás­s ra, Gömbös még négy­­ pontot tör az Eck­­s­hardt orra alá, hogy I így összesen száz pont legyen, gróf H Festetics Domonkos I husvétra újra kap I öt kiló máceszt, de I Wolff Károly csa- I lódni fog, mert eb-­­­­ben az­­ évben még a keresztények fognak I vásárolni a­ zsidóknál és a zsidók fognak vásárolni a kereszté­nyeknél. Ez az év nem lesz alkalmas orvosi be­avatkozásokra, egy pár kormánynak se fogják amputálni a fejét, de új feje nő ki. Akik ebben az év­ben születnek, azok már a bölcsőben fog­ják kiabálni, hogy helyet az ifjúságnak, de hiába kiabálják, mert a Weiss Fülöp és a Vida Jenő he­lyén már azok fog­nak ülni, akik az előző évben születtek. Valuta és kötvény­­sibolási ügyekbe ne kezdjünk ebben az évben, mert aki ebbe belekezd, annak jobb nem is születni. Há­zasságot ne kössünk, mert annak úgy sincs soha jó vége, viszont akinek sok pénze van, az vigye be az Elek­tromosművek Ipór­­egyletébe, hogy az­tán soha az életben ne legyen vele több gondja. Fegyverkezési gyá­rak részvényeit ven­ni jó. I !

Next

/
Thumbnails
Contents