Az Ojság, 1938 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1938-01-02 / 1. szám

50805 Csehszlovákiában 1.50 Ki Ausztria fanum 30 Gr*3scf­&k­ Január 2. ^ XIX. évfolyam NAGY IMRE VICCLAPJA Homonföld ára 6 lel 19 szám£ Kiadóhivatal VI►, Ó-ut­a­ti Bu­dapest, 1938 Szerkesztőség: VI., Ó-utca. 12 P FUJ ÉV a­vagy Mit várhatunk­, ha így megy tovább? Háború, betegség, dögvész, éhhalál, égszakadás, földindulás, elpusztul a világ. Elpusztul a kalimra, a civi­lizáció, a virág, a madár, az ember, minden, ami volt és ami van, vége mindennek. Nem marad meg egyéb, mint egy száraz fa és a fa ágain hét majom. Két kétségbeesett, szomorú, didergő majom, ott ülnek a fán busán, elhagyottan. —• Nézz körül, — sóhajt az egyik — minden­, elpusztult. — Minden elpusztult, — sóhajtja vissza a másik. — És sehol az egész földön nincs már egy ember se. — Nincs egy ember se, — zokog a másik — most kezdhetjük elölről Az újév nagy filmje s Szerelemből nősültem — ROYAL APOLLÓ P ÁTRIUM - ÉS POLITIKAI MOZI — MAMA: Mit szólsz, milyen édes, egészen a papájára üt. I­­ mfytybáU Sigolue&zéeu J*deime£ 1. Egyszer egy évben van Szilveszter, mulasd кг magad. 2. Végy fel ünneplő ruhát. Frakkot, de legalább is szmokingot. 8. Vacsorázz meg nagyon jól. 11. Legalább tíz mulatóban jelenj meg az éj folya­mán. 5. Sörrel kezdd, de tizen­két órakor már pezsgőt igyál. 6. Az uj esztendőt már be­rúgva köszöntsd. 7. A Szerencs­e nyol­cbc szőrét okvetlen húzd meg. 8. A kéményseprő seprőjé­ből is törj le egy kis da­­ rabot. 9. Reggel hat óra eljött ne menj haza. 10. De az se utolsó mulatság, ha Szilveszter­ este ott­hon maradsz és már ki­lenc órakor lefekszel. Bevált ajándék jóbarátok és kedves roko­nok számára egyévi aján­dék-előfizetés Az újság­ra-" Egy évre 8 pengő!

Next

/
Thumbnails
Contents