Az Ojság, 1939 (20. évfolyam, 2-29. szám)

1939-01-08 / 2. szám

AZ ÚJSÁG 1939 január 8. gswanai Bseaswe y M­N­ES 6 m y6 Syá Ahol béke van... Beatus ille... jó volna messze, ahol nem kell figyelni minden neszre, ahol béke van. Oh, micsoda nagy kincs a nyugalom, elérzékenyülni méla kis dalon, a naplementén, vagy fürge játékán madaraknak, ahol csak jó emberek laknak, boldog emberek. Van-e vájjon ilyen hely valahol, ahogy írva van, egy pásztor egy akol, ahol béke van? !NAGY IMRE 8n M öy m m y y WA d ^vJtfXJWieW és a ntásik itágyapá monaituPSa, vígint az egyik nagymama­’ buddha és a másik nagymama zsidó, hanyadver az unoka?S hogy valaki hosszabb ideig Londonban él, de Nem értem hogy ezért miért ne lehetne továbbra is jó magyar. Értem hogy mindig irigyelték a zsidókat, hogy milyen jól élnek, de Nem értem hogy miért jajgatnak úgy azok, akiket az új törvény most ebbe a jólétbe kény­szerít bele. Értem a jóslatot, hogy aug­sztusra szerelmi láz keríti hatalmába a világot, de Nem értem hogy a szerelem vak lévén, nem fognak-e ezáltal a vegyesházasságok megint sza­porodni. Értem hogy leszállították a petroleum árát, de Nem értem hogy mennyivel lesz kisebb ezáltal a pesti lakásokban a villanyszámla? ! Kosi majd a vallatásnál az igazi ár­­a. * ****** -pesti nép nyelvén már egész listák szerepelnek, ki min­denki fél­vér, vagy negyedvér. A társaságban szóbakerül egy ismert aranyifjú is, aki eddig nagyban adta a zsentrit. Valaki megjegyzi: ■— Bizonyos fokig tényleg zsentri. — És pedig ? — Az anyja nappal van, éjjel most kitömni. — Ne aggódj — feleli erre gúnyosan a felesége — téged­­ ez a járvány biztosan meg fog­­ kímélni. ÉRTEM Kohn újságolvasás közben odaszól a feleségének: — Zálikám, épen most olva­som, hogy augusztusban az egész világon szerelmi láz fog a TARGA Ami az acéltokból kimaradt Mint, ismeretes, Amerikában a föld mé­lyébe helyeztek egy acéltokot azzal, hogy öt­ezer év múlva bontsák fel és az abban elhe­lyezett dokumentumokból tudják meg majd hitelesen akkori utódaink, hogyan éltünk mi itt a földön ebben a mai csúnya korszakban? Az ötlet kitűnő, de egy nagy hibája van, a mi magyar specialitásainkból nem került bele semmi. Nekünk külön kellene egy acél­tokot elásni, amelybe elhelyezhető volna: 1. Az első és a második zsidótörvény. • 2. Egy keresztény ember szavazócédulája, amellyel kénytelen volt Fábiánra szavazni. 3. A Meizler Károly összegyűjtött parla­menti közbeszólásai. 4. Egy kétpengős, melyet a nyilasok egy kirakat bevetéséért fizettek. 5. A Színházi Élet utolsó és a Színházi Magazin első száma a Manistanu kottájával. 6. Tanganyika, Madagaszkár és Észak Rhodézia térképe. 7. A Biró Pál hitelesített repülőrekordja Budapesttől Amsterdamig. 8. Egy Beszkárt tantusz a hozzávaló ká­romkodásokkal. 9. Egy háromcsillagos cikk arról, hogy ki nem zsidó és végül 10. Egy kitért vállalati igazgató, amint épen megint zsidónak képezi át magát. A görögkérdés A kitűnő izraelita családnál hetek óta egyébről sem beszélnek, mint az új zsidó­javaslatról. Nem is csoda, a kérdés súlyos és sorsdöntő. Viszont hogy a háztartási alkalmazott, ha úgy jön, megy a szobában, ne halljon min­dent, maguk közt megállapodnak, hogy zsidó helyett mindig görögöt mondanak. Mi lesz a görögkérdéssel, mi lesz a görög arányszám­mal, mi lesz a görög vezérigazgatóval. A minap épp ebédnél ült a család, mikor bejött a lány és jelentette: — Egy úr keresi a nagyságos urat. — Ki az? — Nem tudom, kérem, a füle mellett tincs van, valami lengyelgörög. Egy álláskereső A cégfőnöknél megjelenik egy fiatalember és állást kér. Ez ma igen gyakori és remény­telen. A cégfőnök megkérdi, hogy mit tud? — Hát kérem, — mondja a fiatalember — tudok magyarul, németül, angolul, fran­ciául és olaszul. Perfekt könyvelő és levelező vagyok. Értem a textilszakmát, a borbran­csot és a borkereskedelmet.­­ A cégfőnök nagyot néz és azt mondja: — Ezt nem értem, fiatalember. Ha maga ennyit tud, akkor miért nincs állása? Nincs magának valami hibája? — De van, kérem. Egy kicsit hazudós va­gyok. A drága könyv Egy úr meséli a társaságban: — Hetek óta Pesten tartózkodik egy gaz­dag amerikai ember, lázasan kutat egy könyv után. Reggeltől estig a könyvkereskedéseket bújja és már tízezer dollárt ígért, ha meg­kapja azt a könyvet, amit keres. — És mi a címe annak a könyvnek? — Sztálin élete és halála. Jaj, ez a Pest A karácsony utáni napokban történt. Ké uridáma találkozik a Váci­ utcában és a egyik igy szól: — Pá, édesem. Na mit hozott a . . . az a mi mindent kaptál karácsonyra? * Ugyancsak a Váci­ utcában találkozik ké­­t. Az egyik megkérdi: — Na hogy vagy, hogy vagy? Mire a másik: —­ Tudom is én. Hol keresztény vagyok hol népcsoport.

Next

/
Thumbnails
Contents