Alexander Bernát: Descartes. 1. Értekezés az értelem helyes használatának ... módszeréről. 2. Elmélkedés a metafizikáról (Budapest, 1881)

­ FILOZÓFIAI ÍRÓK TÁRA. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL. SZERKESZTIK Alexander Bernát és Bánóczi József. DESCAR­T­E S. * • . fordította s magyarázatokkal ellátta ALEXANDER BERNAT. BUDAPEST: FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA, 1881.

Next