Bruno, Giordano: Giordano Bruno párbeszédei az okról, elvről és egyről és a végtelenről, a világegyetemről és a világokról (Budapest, 1914)

FILOZÓFIAI ÍRÓK TÁRA. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL SZERK­ESZTIK ALEXANDER BERNÁT ÉS BÁNÓCZI JÓZSEF. •---------|---------„ MfI XXVII?|NJ •• - ,|----------k­sr. ” GIORDANO BRUNO PÁRBESZÉDEI AZ OKRÓL, ELVRŐL ÉS EGYRŐL ÉS A VÉGTELENRŐL, A VILÁGEGYETEMRŐL ÉS A VILÁGOKRÓL. OLASZBÓL FORDÍTOTTA , BEVEZETŐ TANULMÁNYNYAL ÉS MAGYARÁZÓ JEGYZETEKKEL ELLÁTTA DE SZEMERE SAMU. BUDAPEST: FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA, 1914 ÁPA 6 - 80­­.

Next