Árkossy Károly: A gondolatszabadság nevében (Budapest, 1928)

(Hadifogságban és forradalomban) A szerző legközelebb megjelenő művei: NAPJAINK MARGÓJÁRA (Axiómák és feljegyzések II.) * A NAGY NYITÁNY (Egy ifjúság szellemi fejlődéstörténetéből) -fc A GYALÁZAT HARCMEZEJÉN (Világháborús emlékiratok) * A TÖMEGEK GOLGOTÁJÁN ♦ EGY VÁDLOTT, AKI VÁDOL (Egy törvényszéki tárgyalás története) „SZÁZADUNK“ Társadalomtudományi folyóirat Szerkesztik: VÁMBÉRY R. és VARRÓ I. Megjelenik havonta. Előfizetési ára: egy évre 16 pengő Megrendelhető: V. Alkotmány­ utca 12., III. 20

Next