Rudolf Abraham: A modern szocializmus elmélete (Budapest, 1934)

SZOCIALIZMUS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT SZERKESZTI: MÓNUS ILLÉS Főmunkatársak: DR BRAUN SOMA DR SZEKSZÁRDI LÁSZLÓ DR RIES ISTVÁN Egyes szám ára . 1.50 P Előfizetési ára: negyedévre .... 1.50 P félévre...............­ 2.70 P egész évre..........5.5 P Külföldre havi 10 fillérrel, tengerentúlra havi 20 fil­lérrel több. A Szocializmus és a Nép­szava kombinált havi elő­fizetése 2,80­0 Előfizetési díjak a Szocializmus kiadóhivatala címére: Budapest VIII. Conti ucca 4. szám alá küldendők. Megjelenik havonta egyszer

Next