C. R.: A háborús nagyhatalmak. Szerbia és a szerbek (Budapest, 1915)

Tartalom: I. A szerb nép török uralom alatt . . 3 II. A török invázió............................... 5 III. A török uralom alatt....................... 7 IV. A felszabaduló harc......................... 14 V. A belső viszonyok fejlődése egészen az állami önállóságig....................... 27 VI. Gazdasági és szociális állapotok . . 32 VII. A szerb hadsereg............................ 43 VIII. Az osztrák-szerb viszonyok........... 46 Világosság: könyvnyomda rt., Budapest, VIII, Conti-utea 4. szám

Next