Baksay Károly: Communismus és magántulajdon keresztény-társadalmi szempontból (Vác, 1891)

KOMMUNISMUS ÉS MAGÁNTULAJDON KERESZTÉNY-TÁRSADALMI SZEMPONTBÓL. IRTA BAKSAY KÁROLY PÜSPÖKI SZENTSZÉKI JEGYZŐ. VÁCZ, 1891. NYOMATOTT MAYER SÁNDORNÁL.

Next