Élelmezési ipar, 1960 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1960-01-01 / 1. szám

élelmezési ipar A MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET KÖZPONTI LAPJA TARTALOM Balla Ferenc: A C-vitamin bomlása és a bomlás meggátlása élelmi­szerek gyártásánál, különös tekintettel az új tartósítási eljárá­sokra (II.)­­­­­­ MITE Műszerbizottsága: Műszerismertetés............................................... 9 Jeney Endre dr., Péter Ferencné és Királyfalvi Edit: Avasodásgátlás flavon-származékokkal ..................................................................... 12 Salamon László: Élelmiszeripari gépek gyártása a Német Demokra­tikus Köztársaságban............................................................................. 16 Lőrincz Ferenc dr.: Az élelmiszeriparban használatos foszfátkészít­ményekkel kapcsolatos táplálkozás-egészségügyi meggondolások 21 Theilesz József: Élelmiszeripari gépexportunk fejlesztése................... 24 Bihari Lászlóné: Gazdaságossági számítások az élelmiszeripari beru­házásoknál ............................. 28 Könyvismertetés................................................................................................B/3 Snaidman L. O.: Vitaminok gyártása (Balla F.) 8 Lapszemle ................................................................................................... 32 Hírek.................................................................................................................. 32 СОДЕРЖАНИЕ Ф. Балла : Разрушение витамина С и препятствие его разрушения при производстве пищевых продуктов, в особенности при новых методах консервирования .................................................................... 1 Описание новых приборов ........................................................................... 9 Э. Еней, Ф. Петер и Э. Киралфальви : Препятствие прогоркания « применением производных флавона.................................................. 12 Л. Шаламон : Производство машин для пищевой промышленности в Германской Народной Республике.......................... 16 Ф. Лерину : Сообщения в области гигиены питания в связи с приме­нением фосфатных препаратов в пищевой промышленности ... 21 И. Тэйбс : Развитие экспорта машин примененных в пищевой про­мышленности ............................................................................................ 24 Л. Бихари : Экономические расчеты капиталовложений в пищевой промышленности .................................................................................... 28 F. Balla: Die Zersetzung des Vitamin C und deren Verhinderung bei der Herstellung von Lebensmitteln (II.)......................................... 1 Comitee f. Messinstrumente : Besprechung von neuen Instrumenten 9 E. Jeney, F. Péter und E. Király falvi: Hemmung des Ranzigwer­dens durch Flavonderivate .............................................................. 12 L. Salamon: Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindu­strie in der Deutschen Demokratischen Republik.......................... IS F. Lőrincz: Emährumgshygienische Erwägungen über die in der Le­bensmittelindustrie gebräuchlichen Phosphatpräparate .. .. 21 J. Theibsz: Erweiterung des Exportes der Maschinen für die Lebens­mittelindustrie .................................................................................... 24 Frau L Bihari: ökonomische Berechnungen bei den Investitionen in der Lebensmittelindustrie.............................................................. 28 CONTENTS F. Balla: The Decomposition of Vitamin C and the Prevention thereof During Food Processing ...................................................... 1 New Instruments............................................................................................ 9 E. Jeney, F. Péter and E. Királyfalvi: Flavone Derivatives as Anti­oxidants ................................................................................................... 12 L. Salamon: Food Machinery in the German Democratic Republic 16 F. Lőrincz: Health Aspects of Phosphates Used in the Food Industries ............................................................................................ 2’ J. Theibsz: Development of Food Machinery Exports ................... 24 L. Bihari: Calculations of Rentability in Food Industrial Investments 28 Szerkesztő : Vajda Ödön Szerkesztőség : Budapest, V., Városház u. 9/11. Telefon: 187-355 * Felelős kiadó: Solt Sándor Kiadja : a Műszaki Könyvkiadó. Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky út 22 Megjelenik havonta XIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1960. JANUÁR HÓ óra: 2,50 Ft Előfizetés vállalatok részére : évi 120,5 Ft

Next

/
Thumbnails
Contents