Festék Ujság, 1935 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1935-01-31 / 1. szám

'SШ? III. évfolyam Budapest, 1935. január 31. V* pSS 1. szám r llBlIllllllllllllllllilllllllllfillllllliltllllllllllllllllilllllllBllllllllllillllllllllllllllllllllllll MAGYAR FESTÉKKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE HIVATALOS LAPJA. Szerkesztőség és kiadóhivatal. BUDAPEST,VIII., NÉPSZINHÁZ­ U. 25 Telefon: 43—6—34. Bankszámla: Magyar-Olasz Bank fiók, József krt 2.­­ 1 SZERKESZTI: DR. JÁMBOR JÓZSEF vegyészmérnök Megjelenik havonkint. A MFOE tagjainak tagdijuk fejében jár. Nemtagok részére "az évi előfizetési dij 24 pengő • Gyárak detail árusítása. — Padlófestékek. — A tapétagyártás válsága. — Pet- 1 ar­dlem .­roleum kartel próbaidőre. — A magyar vegyiipar a Nemzetközi Vásáron. — Köröskörül mindenütt új festékgyárak. — Halmy úr nem olvas szaklapokat. — A modern illatokról­ — Saválló festék. — Festék fémfelületekre. — A gyógyszertárak árusítási körének szabályozása. — Festékes Bál 1935. — A petroleummérgezésekről. — A linoleum kittekről. — Szakmai választott bíró­ságot ! — Mi újság Németországban ? — Cukor mint festékipari nyersanyag. — Kosáráruk lakko­zása. — Turcsik Ferenc nyilatkozata. — Egyéb cikkek. — Hirek. 67 éves múlt — 67 éves tapasztalat MAKLARY ЕЩЙШ-КЕКСЕ a kereskedő és iparos kedvelt márkái! ólomfehér a legjobb viharán*. rozsdavédő festék. — Minden árnyalatra színezhető

Next

/
Thumbnails
Contents