Közuti és Vízi Közlekedés, 1946 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1946-09-01 / 1. szám

KÖZÚTI ÉS VÍZI TARTALOM: A közlekedésrendé­szet a felszabadu­lás után Dr. Szebenyi Endre A magyar gép­­járóműközlekedés mélypontja és emelkedése Seres Tibor El kell távolítani a reak­ciót a motorosítás út­­jából Dr. Visegrády József Cél a közlekedés fej­lesztése Dr. Dárday József A csepeli kikötők jelen­tősége a magyar jövő szempontjából Sármány Dénes újféléd a dunai hajózás Lakos Pál Rendet a közlekedésben Polgár Dezső Hivatalos közlemények Próba rendszámok en­gedélyezése A dunai hajózás rend­je stb., stb. AZ ORSZÁGOS GÉPJÁR­MŰÜGYI ÉS KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI BIZOTTSÁG (VIII., JÓZSEF­ KÖRÚT. 6) — A KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HAJÓZÁSI FŐ­OSZTÁLYA (VII., DOB­ UTCA 75/81.) — A MAGYAR NEMZETI SZABADKIKÖTŐ ÉS TENGERHAJÓZÁSI VÁLLALAT (IV., JÓZSEF NÁDOR­ TÉR 1.) HIVATALOS SZAKLAPJA MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN. — ELŐFIZETÉSI DÍJ FÉLÉVRE 12 FORINT. — CSEKKSZÁMLA SZ.: 8042. FORD MOTOR R.T. BUDAPEST, XIII., VÁCI­ ÚT 4­5. TELEFON: 180 — 466 ÁRA 2.50 FT. A SZABADSÁG-HÍDON MEGINDULT A FORGALOM

Next

/
Thumbnails
Contents