Magyar Építőművészet, 1941 (40. évfolyam, 1-12. szám)

1. szám

TARTALOMMUTATÓ AZ 1941. ÉVFOLYAMHOZ Megjelent 12 szám, 430 olda­lon, szöveg közé nyomtatott 819 ábrával és képpelMAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET BETŰRENDES NÉVMUTATÓ TANULMÁNYOK, ÉRTEKEZÉSEK, CIKKEK, BESZÁMOLÓK Oldal Álgyay Pál dr.: Keleti országos főútvonal................................................... 2 Antal Dezső: A hegyvidék építészete. ........................................................ 72 Árkay Bertalan, dr. Lépesd Antal és Kaffka Péter : Az Egyházművé­szeti Tanács egyházi elnökének beszélgetése építésszel és város­rendezővel .................................................................................................. 369 bárcziházi dr. Bárczy István: Díszfelvonulási utak szerepe................... 4 Báthory István és alsóviszokai Gerlóczy Gedeon: A tervező és vállal­kozó véleménye a mai bérházépítkezésről ....................................... 212 Bessenyey Zénó dr.: Bevezető .................................................................. 1 Bethlenfalvy Imre: Csővázas építmények................................................. 100 vitéz Boncos Miklós dr.: Árvízvédelem Magyarországon ..................... 25 Dobos Gyula: Gyáripari vállalatok munkás-lakótelepei és egyéb mun­kásjóléti intézményei ............................................................................... 313 Dörre Endre: A budai Várhegy................................................................... 60 vitéz Endre László dr.: Árvízvédelem és telepítés.................................. 28 Erőss Béla: MABI ügyviteli székház sugárzófűtő, klimatizáló beren­dezésének ismertetése............................................................................. 130 vitéz Fábry Dániel dr.: Országrendezés és légoltalom ......................... 81 dereskei Fodor Lajos: Spekuláció hatása a kérházépítkezésre .......... 220 Fodor Sándor: Rákóczi-út kezdete a múltban ........................................ 6 Fodor Sándor: Dunai szigetek sportjelentősége .................................... 340 Garády Sándor: Mátyás király budanyéki vadászkastélya ..................... 163 Gerevich Tibor: Új magyar templomépítészet ........................................ 375 alsóviszokai Gerlóczy Gedeon: Gyógyintézmények elhelyezése Buda­pesten ......................................................................................................... 118 alsóviszokai Gerlóczy Gedeon és Báthory István: A tervező és vállal­kozó véleménye a mai bérházépítkezésről ........................................ 212 ifj. Gerő László dr.: Az óbuda-királyhegyi római amfiteátrum res­taurálási munkái........................................................................................ 356 Gortvay György dr.: Építőipari munkáskérdések .................................... 241 Gosztonyi Gyula dr.: Pécs, a templomok városa ................................ 384 Gözsy-Kováts István: Az újpesti Dunapart rendezése........................... 40 Harrer Ferenc dr.: A Lágymányos ............................................................. 36 Helle László dr.: Dobogókő......................................................................... 62 Hergár Viktor: Szeged városrendezése és az árvíz................................ 34 Hézser Aurél dr.: Városaink és a hegyvidék ....................................... 53 vitéz nagybányai Horthy István és Kaffka Péter: MÁV-elnök és város­rendező beszélgetése............................................................................... 177 vitéz baráti Huszár Aladár és Kaffka Péter: OTI-elnök és városrendező beszélgetése.............................................................................................. 306 vitéz Irsy László: Bevezető 1,25, 53, 81,111,145,177, 209, 273, 305, 337, 369 vitéz Irsy Lászó: Krónika ........................................................................... 1 Johan Béla dr.: Faluegészségügy.............................................................. 111 Kadic Ottokár dr.: Várhegyi barlang­ pincék............................................. 92 Kaesz Gyula: Karácsony a lakásban.......................................................... 416 Kaffka Péter és dr. Soós Aladár: Orvos és városrendező beszélgetése 120 Kaffka Péter és vitéz nagybányai Horthy István: MÁV-elnök és város­rendező beszélgetése.............................................................................. 177 Kaffka Péter, vitéz baráti Huszár Aladár : OTI-elnök és városren­dező beszélgetése.................................................................................... 306 Kaffka Péter, Árkay Bertalan és dr. Lépesd Antal: Az Egyházművé­szeti Tanács egyházi elnökének beszélgetése építésszel és város­rendezővel ........................................... 369 Kampis Antal dr.: Az Országos M. kir. Iparművészeti Iskola 60 éves jubileumával kapcsolatos kiállítás........................................................ 292 Kassay Ödön: Nyilvános óvóhelyek.......................................................... 88 Kazinczy Gábor dr.: Polgári légoltalom..................................................... 84 Kelemen Lajos: Magyarország gépjármű úthálózata.............................. 183 Kenyeres György dr.: Orvosi lakásépítések ........................................... 115 Kiss Tibor dr.: Keleti főút kertjei a fővárosban..................................... 8 Kotsis Endre dr.: A modern bérházépítés kérdései.............................. 230 Kováts Arisztid: Magyar-olasz diákotthon és gimnázium (Pannon­halma)......................................................................................................... 276 Lakatos Kálmán: Győri bérházépítkezések............................................... 248 farczádi Lázár Jenő: Rákóczi-út kezdetének szabályozása................... 6 Lépesd Antal dr., Árkay Bertalan és Kaffka Péter: Az Egyházművé­szeti Tanács egyházi elnökének beszélgetése építésszel és városrendezővel ...................................................................................... 369 Lux Géza dr.: A székesfehérvári Szent István bazilika ásatási területé­nek rendezése........................................................ 196 Lux Géza dr.: A lébényi templom jelentősége Árpád-kori szerzetesi templomaink kialakulására..................................................................... 372 Lux Kálmán dr.: Az esztergomi királyi vár............................................... 66 Machula Zoltán: A ceglédi vasútvonal átépítése.................................... 188 Márföldy Aladár: Veszprém......................................................................... 64 Oldal Medvegy Elemér: Társadalompolitikai építkezések................................ 126 Mericzay Aladár dr.: Budafok..................................................................... 94 Misángyi Ottó dr.: Stadionok elhelyezése................................................. 38 Misángyi Ottó dr. beszélgetése építésszel és városrendezővel......... 337 Miskolczy László: Magyar népi építészet válsága.................................. 19 Molnár Ernő dr.: Korszerű egyházművészeti alkotások........................ 394 Möller Károly dr.: A kalocsai egyházmegye újabb templomépítkezései 392 Münnich Aladár: Városok és községek főforgalmi úthálózata........... 180 Nagy Lajos dr.: A Duna kétezer év előtt............................................... 42 Nagy Tibor dr.: Az óbudai amfiteátrum helyzete a környék római­kori településében..................................................................................... 352 vitéz rákosi Nászay Miklós: Pestszenterzsébeti házhelyfelosztás.... 14 vitéz Nemes Árpád: Balatonvidék rendezési és építészeti kérdései... 159 Olgyay & Olgyay: Légoltalmi garázs és parkírozóhelyek.................... 90 Ottó László: Új­vidéki elemi iskolák.......................................................... 273 Péczely Béla dr.: A keleti főút ősi eredete............................................... 10 Rácz György: Városrendezés légoltalmi szempontból........................... 86 Rottman Elemér: Korszerű kórházrendszerek főbb irányelvei ........... 122 Rottman Elemér: A ciszterci rendi Szent István gimnázium (Székes­fehérvár) ..................................................................................................... 284 Sailer István: Épületek alapozása talajvizes területeken...................... 44 Sailer István: Veszprémi »Árpádházi Boldog Margit« róm. kath. templom alapozásának ismertetése ................................................... 74 Sailer István: Gyártelepek óvóhelyei.......................................................... 101 Schmidt Ferenc: Székesfehérvár újabb iskolái....................................... 277 Schulek János: Visegrádi Vizi-bástya ..................................................... 294 Soós Aladár dr. és Kaffka Péter: Orvos és városrendező beszélge­tése.............................................................................................................. 120 ifj. Sorg Antal: A műanyagok a művészet szolgálatában.................. 18 Strélin K.: Lakásügy, városépítés és tájrendezés (jegyzetek) ........... 209 vitéz Szakváry Emil: Munkáslakótelepek jelentősége .......................... 305 Széchenyi Károly gróf: Magyarországi vendégforgalom fejlesztése.. 145 Szerkesztőség: Stadion a Lágymányoson................................................ 38 Szerkesztőség: Magyar Egyházművészeti Kiállítás............................... 74 Szerkesztőség: Könyvszemle ..................................................................... 135 Szerkesztőség: Kassa­ körzeti szakirányú iparos- és kereskedőtanonc­iskola .......................................................................................................... 326 Szerkesztőség: Hétvégi telep a Lupa-szigeten....................................... 359 Szvnezsényi Zoltán: Budapest a nyaralás és üdülés szolgálatában.. 150 Tattay Pál: A ferihegyi repülőtérhez vezető gyorsforgalmi útvonal.. 99 Urbanovich G. Zoltán dr.: A Svábhegy.................................................... 56 Viola Rezső dr.: Keleti főút pesti szelvényei............................................ 8 Vittay Győző: Strandfürdők és uszodák egészségügye és vízellátása 132 Vörösmarty Kálmán: Árvízkárosultak háztípusai................................. 30 Winkler Oszkár: Bérházépítkezés Sopronban.......................................... 242 Zlinszky István: A Széll Kálmán-téri új villamosgócpont.................. 185 ÉPÜLETEK ISMERTETÉSE: Acsay László dr.: Bérház a Gizella­ úton................................................... 240 Antal Dezső: Hollókői népiskola............................................................... 72 Antal Dezső: Zalai n­épiskola ........................................................... ... 73 Antal Dezső: Telepesház Kemence községben ...................................... 32 ifj. Arányi István és Vasváry G.: Társasház a Szent Korona­ útján 45 Árkay Aladár: Győr-gyárvárosi templom................................................... 377 Árkay Bertalan: Városmajori templom...................................................... 379 Árkay Bertalan: Mohácsi ravatalozó.......................................................... 390 Árkay Bertalan: Mohácsi fogadalmi templom....................................... 391 Árvay József dr.: Horthy Miklós kertes családiház-telep .................. 311 Benkhard Ágoston: Horthy Miklós kertes családiház-telep......... 309 Boskó Géza Zoltán: Horthy Miklós kertes családiház-telep......... 311 Boór N.: Társasbérház a Mátyás király­ utcában (Sopron)........... 244 Borodini Angelo: Az új bresciai kórház...................................... .... 118 Budafok megyei város mérnöki hivatala: Budafoki versenyutcai elemi iskola.............................................................................................. 95 Czakó László: Országos Tiszti, Tudományos és Kaszinó Egyesület klubháza a Margitszigeten..................................................................... 345 ifj. Dávid Károly: Horthy Miklós kertes családiház-telep................ 309 Dobi Géza: Horthy Miklós kertes családiház-telep............................ 311 Dudás Kálmán: Horthy Miklós kertes családiház-telep.................... 310 Farkass Sándor: Pécsi egyetemi mosóüzem (gépészeti tervező).. 296 Faragó Sándor: Bérház a Dohány-utcában ............................................ 238 Faragó Sándor: Bérház az Ulászló-utcában........................................... 239 Fischer József: Horthy Miklós kertes családiház-telep.................... 310 dereskei Fodor Lajos: Bérház a Rákóczi-úton........................................ 13 dereskei Fodor Lajos: Bérházak a Galamb-utcában............................. 221 dereskei Fodor Lajos: Bérház a Vas-utcában ....................................... 228 Főszerkesztő: vitéz IRSY LÁSZLÓ Munkatársak: KAFFKA PÉTER, RÉCZEY MIKLÓS, ZSITVA TIBOR

Next