Magyar Építőművészet, 1942 (41. évfolyam, 2-12. szám)

2. szám - Városok és épületek díszítése

TA­RT­A­LOM MUT­A­TÓ AZ 1942. ÉVFOLYAMHOZ Megjelent 12 szám, 430 oldalonMAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET BETŰRENDES NÉVMUTATÓ TANULMÁNYOK, ÉRTEKEZÉSEK, CIKKEK, BESZÁMOLÓK. Oldal Árkay Bertalan: A városmajori szovjet bomba tanulságai................. 303 báró Babarczy István: A budapesti gyorsvasút .................................. 102 dr. Bessenyey Zénó: Bevezető ........................................................... 1 Fodor Sándor: Városszépítés ................................................................. 2 Fodor Sándor: Visszatérés a természethez a városrendezésben ..... 150 Fridrich Lajos: Budapest székesfőváros újabb közegészségügyi épít­kezései ................................................................................................. 274 h. Gothárd Zsigmond: Üdülő- és sportszállók alaprajzi elrendezésének fejlődése .......................................................................................... 264 Hallóssy István, a Budapesti Nemzetközi Vásár vezérigazgatójának beszélgetése városrendezővel, építésszel és jogásszal a kiállítási terület és a Stadion kérdéséről ....................................................... 26 Hallóssy István és Olgyay Aladár: A tér és idő nélküli kiállítási csarnok 28 Hallóssy István: A Nemzet Iskolája ..................................................... 242 dr. Helle László: Építőanyaggazdálkodás ............................................. 76 Imrényi Szabó Imre: A kiskunfélegyházi múzeum épületének helyre­állítása ................................................................................................. 16 vitéz Irsy László: Bevezető 25, 51, 73, 99, 125, 149, 175, 223, 274 és 297 vitéz Irsy László: Sporttelepek elhelyezése ........................................ 249 Kaffka Péter: Kolozsvári Mátyás király­ tér forgalmának rendezése 144 Kaffka Péter: A Ringa-tér rendezése ................................................. 318 Kappéter Iván: A visegrádi Dunavidék üdülőhelyi jelentősége ..... 54 Karafiáth Jenő dr.: az Üdülőhelyi Bizottság elnökének beszélgetése építésszel és városrendezővel: Budapesti üdülőhelyek ........... 52 Kolbányi Géza: Magyarországi személyhajózás ................................ 120 dr. Kotsis Iván: A közeljövő lakásépítési programmja ........................ 176 Lantos Zoltán: Betonalapok és talajvíz.............................................. 218 farczádi Lázár Jenő: Nagy-Budapest vasúthálózatának rendezése ... 100 dr. Lux Géza: Műemlékek egy főútvonal mentén ............................... 114 dr. Lux Géza: Kolozsvári képek .............................................................. 114 dr. Lux Géza: Szent Margit sziget török hódoltság előtti építészeti emlékei ................................................................................................. 305 dr. Medriczky Andor: Az eltűnt Fürdősziget ..................................... 292­­. Münnich Aladár: Kerékpárutak .......................................................... 106 Olgyay Viktor — Olgyay Aladár: Városrendezési kiállítás .............. 23 Olgyay Aladár és Hallóssy István: A tér és idő nélküli kiállítási csarnok 28 Ottó László: Az iskolaépítés újabb irányelvei ..................................... 224 Réczey Miklós: Anyaggazdálkodási kérdések 145,171,220, 247, 271, 294, 319 Kósás Pál: A főváros iskolaépítései .................................................... 232 Say Géza: A szobor ................................................................................. 10 Schmidt Ferenc: A székesfehérvári szobrok titka ............................ 8 Simkovics Lajos: Statikai riport a Nemzeti Sportcsarnokról ............ 270 ifj. Sorg Antal: A háborús építkezések anyag- és munkaerőellátása 78 vitéz Szakváry Emil: Az ipar és a város.................................................. 126 Tattay Pál: Építőanyagtermelés Magyarországon ............................... 77 Wächter Klára: Beszámoló a »Magyar Művészetért« harmadik ki­állításáról .............................................................................................. 170 Zipernovszky Ferenc: Templomok mesterséges világítása ............... 298 ÉPÜLETEK ISMERTETÉSE Acsay László: Családiház a Mártonhegyi­ úton ............................... 168 Antal Dezső: Lakóház a Miasszonyunk­ útján ..................................... 162 Antal Dezső: Komádi tanyai internátus és iskola terve ..................... 226 Antal Dezső: Rendőrtiszti üdülő Dobogókőn .................................. 268 Oldal Árkay Bertalan: Kiskunhalasi mezőgazdasági iskola ..................... 229 Árkay Bertalan: Japán és Mandsuko pavillonja az 1942. évi Budapesti Nemzetközi Vásáron ........................................................................... 243 Árkay Bertalan: Budapest székesfőváros II. ker., Felvinci­ úti levente­otthon ..................................................................................................... 261 Árkay Bertalan: Városmajori templom ................................................. 302 Bandi Ferenc és Cserba Dezső: Családiház a Széchenyi-hegyen 164 ifj. Benkhard Ágost: Tomcsányi-úti közfürdő és orvosi rendelő ..... 274 Birk: I. G. Agfa pavillonja az 1942. évi Budapesti Nemzetközi Vásáron 245 Cirpac Csoport és Kanics Miklós: Textilcsarnok az 1936. évi Budapesti Nemzetközi Vásáron ........................................................................... 45 Cserba Dezső és Bandi Ferenc: Családi ház a Széchenyi-hegyen..... 164 ifj. Dávid Károly: Az 1936-os Budapesti Nemzetközi Vásár főkapuja 40 Drago Korbar: Horvátország pavillonja a Budapesti Nemzetközi Vá­sáron ..................................................................................................... 243 Falus Elek: Goldberger és Kistext kiállítási épülete az 1940. évi Buda­pesti Nemzetközi Vásáron ............................................................ 40 Fekete István: Dreher-pavillon az 1942. évi Budapesti Nemzetközi Vásáron .................................................................................................. 245 Fischli Hans: Svájc kiállítási főépülete az 1941. évi Budapesti Nemzet­közi Vásáron ........................................................................................ 43 Fried Miksa: Bérház a Krisztina­ körúton .............................................. 204 alsóviszokai Gerlóczy Gedeon: Lakóház a Roskovics-utcában alsóviszokai Gerlóczy Gedeon: Bérház a Madách Imre­ úton alsóviszokai Gerlóczy Gedeon: Bérház a Jurányi-utcában alsóviszokai Gerlóczy Gedeon: Bérház a Szépvölgyi­ úton alsóviszokai Gerlóczy Gedeon, Müller M., Rimanóczy Gy., Simkovics L. és Tóth I.: Horthy Miklós Nemzeti Sportcsarnok ......................... 251 Glock Imre: Dobogókői üdülő Társasház ........................................... 269 Gratzl Lajos: Bérház a Bocskay­ úton ..................................................... 192 Gregersen Hugó: Kolosy-téri bérház ..................................................... 210 Gregersen Hugó: Bérház a Liliom-utca és Soroksári-út sarkán........ 212 Gregersen Hugó: Bérház a Katona József-utcában ............................ 214 Györgyi Dénes: Tomcsányi-úti elemi iskola ..................................... 238 néhai Hajas István és Szabó László: Mező-utcai női kereskedelmi iskola ..................................................................................................... 235 Hendrich Ervin: Bérházak a Naphegyen .............................................. 18 Hendrich Ervin: A herendi porcel­ángyár újabb építkezése ............... 136 Henrich Jenő: Pénzintézeti Központ Tisztviselőinek sportháza a Margitszigeten .................................................................................... 256 Horváth Béla és Horváth Antal: Szent István kórház »B« pavilonjának átépítése .............................................................................................. 277 Hübner Tibor: Táborhegyi elemi iskola terve........................................ 234 Imrényi-Szabó Imre: A kiskunfélegyházi múzeum épületének helyreállí­tása ........................................................................................................ 16 Janáky István: Szigetszentmiklósi egészségház és óvoda ............... 286 Kaesz Gyula: Magyar Dohányjövedék kiállítási épülete az 1938. évi Budapesti Nemzetközi Vásáron ........................................................ 40 Kaesz Gyula: Az Építőipari Csoport kiállítási épülete az 1934. évi Budapesti Nemzetközi Vásáron ........................................................ 41 Kanics Miklós: Franciaország kiállítási épülete az 1938. évi Budapesti Nemzetközi Vásáron ........................................................................... 41 Kanics Miklós: és a Cirpac Csoport: Textilcsarnok az 1936. évi Buda­pesti Nemzetközi Vásáron ................................................................. 45 Kerekes András: Bérház a Krisztina­ körúton ........................................ 288 Kirenkó Wladimir: Körösmezői turistaszálló ..................................... 64 Felelős szerkesztő és kiadó: vitéz IRSY LÁSZLÓ Előfizetési ár: Egész évre 28 P, félévre14 P, egyes szám ára 3,50 P 216 217

Next