Magyar Építőművészet, 1943 (42. évfolyam, 1-12. szám)

1943-01-01 / 1. szám

II . ШШШ Városrendezésről * Budapest kör­nyékének főforgalmi úthálózata * A budapesti Andrássy­ út meg­hosszabbítása * Rákospalota város­­központja * Bérházak a Madách Imrei úton * A kertművészet szerepe a városépítészetben * Budapest kertépítési feladatai * Sereg vármegye középkori templom­építészeti emlékei * Csarodai , UNGARISCHE BAUKUNST-ARCHITETTURA UNGHERESE-ARCHITECTUR HONGROISE • HUNGARIAN ARCHITECTURE • flUNGARA ARKITEKTUR­A Felelős szerkesztő: vitéz I­RS­Y LÁSZLÓ templom * Épületszerkezetek és anyagok * Külföldi lapszemle­­­t': ' . f ' ' Ш

Next