Magyar Vaskereskedő, 1905. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

1905-07-02 / 27. szám

MAGYírtaERESKEl — a vas­ fém­ A MAGYAR VASKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. megjelenik MINDEN VASÁRNAP. FELELŐS SZERKESZTŐ! bíró Ármin. ^JTIADJA: A SZERKESZTŐSÉG. Előfizetési ár: Negyedévre 4 kor. | Félévre 8 kor. | /g * ... Eg­yes szám Az« 30 Ollér Szerkesztőség áfttársadóhivatal:­­ Egész évre 16 Budapest, VI. ker, Gyár-atexa 64. szám, II. emelet. :____|___|___|______________,______ n. Bu­dapest 1905. julius 2. ------------------------------------ „ —1 \ lj_. 27. szám.­­ (J A/ « . w V - .» ----------------S&P*--------------------­---—...... SANDVIKENS JERNVERKS AKTIEBOLAG SANDVIKEN (Svédország). Nagy olvasztó, kupoló kemenczék, kovács- és hengerművek (meleg és hideghengereléssel), sodronygyárak, csőgyárak, fűrész és rugógyárak. ag“Tina Sandvik faszenes aczélból Kovácsolt darabok gépépítéshez stb. Abroncsok, aczélok olvasztás­hoz, bunkók, üreges és tömör kaliberek, hengerelt vagy ková­csolt rudak különböző czélokra, mint reszelők, kések, kőfurók, csavarmetszőfúrók stb. — Aczélkalapácsok, hengerelt sodronyok, melegen hengerelt szalagaczél gyűrűkben vagy szalagokban. Aczélsodronyok gömbölyű,.frigyszegletes, lapos vagy más alak­ban. —­ Hidegen hengerelt sza|Ágacsé|.kivonatra keményítve és csiszolva­ egész 325 széles­ ígig,3/10(P^(t)'03)vastagságtól felfelé készülttek. Fűrészek, kerékpárabroncsok, k­^tollak,imgókfű­ző-ro rgókhoz. Különlegességek: Ao*é,*,u®ák» J°fTasztás J?TM ':ont 3 gyártásához. — Gőzkazán* csövek melegen hengerelve, forrasztás nélkül. — Csövek hi­degen vonva, forrasztás nélkül. — Szalagfűrészek fához. — Paragon-aczél ernyőállványokhoz, keményítve és puhán. — Szalagfűrészek fémhez. — Komprimált ezüst-aczél. — Hidegen hengerelt szalagaczél, legjobb minőség. — Nyaláb­­fűrészek. — Távirda­rugók. U. i. A chicagói és san-franciscoi kiállításon a­­Sandviken gyár a legnagyobb kitüntetést kapta egy 60 méter hosszú, coslonfilraovart melynek súlya Jt04^diiUiiT^^zél­e^m­illim­éte^asta^®A^|­y^lIJC^^C^l^07^kgr^^oit^ 'Énmánk REVESZ ES VITAL (ezelőtt Révész­ és Kaszab) vasáru-ügynökségi és bizományi üzlete ■ BUDAPEST, VI. GYÁR-UTCZA 15. SZÁM. Képviseleteiből legolcsóbb árak mellett ajánl: Svéd szabadalmazott lópatkószeget, kaszákat, steier kapa és fejszeárut, sajtolt és öntött aczél eketesteket, ekevasakat, szénvasalókat, marhavakarókat, csa­varárut, tüskés kerítéshuzalt, mindennemű zárakat és lakatokat, minden­nemű mérlegeket, peronospora-fecskendőket, lánczokat, épület- és bútorvasa­­lásokat, kovácsolt szegeket, gyalukat, reinscheidi szerszámárukat, rudvasat, sodronyszeget, kereskedő öntvényeket, mindennemű kályhát, reszelőket stb., a vasszakma összes czikkeit. kívánatra minden czikkről árajánlattal szolgálunk. MT Pontos, gyors kiszolgálásról biztosítjuk­. LV Lapunk mai szám­a. SO oldal.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents