Magyar Vaskereskedő, 1907. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

franci­a. Jierm. i% fiai ess* BUDAPEST^­y., VÁCZI­ UT 6. (Franki vasudvar). C6B5P cggÿ BECS cfig5( cS&) 2 1 RUEPPGASSE 11. Vas- is írczáriwh9jyl(msl­«díl­. DEMJÉN IGN. Műszaki Fém- és Pléhczikkek Gyára. Gyár és iroda , Budapest, Vill., Magdolna-utcza 14. Demjén-féle egy darabból préselt filvonóserleget aczélpléhből, minden czélra, bármily alak nagyság és vas­tagságban préselve, feketén vagy duplán ónozva. Figyelmeztetés! Minden felvonóserleg bejegy­zett gyári védjegyünkkel van ellátva, melyre különösen felhívjuk az érdekeltek figyelmét Árjegyzéket kívánatra bérmentve. HirdetéseH fcWitchnet a Kiadóhivatalban BUDAPEST VI., Lehel­ utcza 28. Telefon 440. Gyárt : csavarokat, szegecse­ket és facon-részleteket vas-, aczél-, sárga- és vörösrézből a gépgyártás, electrotechnika, közlekedési eszközök stb. te­rén előforduló szükségletek számára. Sürgönyczim : Whitworth, Budapest Petróleum-fáklya. KECSKEMÉTI ÁRPÁD Budapest, V. Lipót körút 7. TELEFON (Interurban) 71- 05 sz. Sü­rgonyczim : Kecskeméti Budapest, Lipót­ körút 7. Boehm Gereon és Rosenthal bécsi fémáru-gyáros vezérképviselője. -----------Szállít legjutányosabban . ------------­Mindennemű benzin és petróleum forrasztó-lámpát, forrasztó-pákat lámpákat építkezési czélokra, széles és szabályozó égővel, öntöde, biztonsági és bánya lámpákat, fáklyákat, szesz gyorsfűzőket, szesz­vasalókat, legjobb kivitelben. Ajánlattal szívesen szolgálok. ===== Állandó raktár. Spirital-GtskDCh*’ OECONOiT

Next

/
Thumbnails
Contents