Magyar Vaskereskedő, 1908. január-június (8. évfolyam, 1-26. szám)

1908-01-05 / 1. szám

A MAGYAR VASKERESKEDŐS ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MAGYAR VASKE­Év A MAGYARORSZÁGI VASKERESKEDŐK, A VAS-, FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. FELELŐS SZERKESZTŐ: BÍRÓ Á­rmin KIADJA: A SZERKESZTŐSÉGi Előfizetési ár: Negyedévre 4 kor. | Félévre 8 kor. | Eg­­? évre 16 kor. Budapest, 1908. január 5. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. ker., Gyár-Auteza 38. szám, II. emelet. TELEFON­SZÁM: 318. 1 5 SCHOTTOLA Budapest, J­áczi-körut Viszonteladjáknak, miből, kékkő, mentő­sszekrények. Áfák kémzősködéspe. gum m jVUtszffolldH, $övénytige$&ollól­, szíMék legolcsóbb és legjobb kivitelben. ,HANN* jegyü aczél-jótállás. Jótállá! minden egyes darabért. ejti-fojóMOel! stb. M. HANN’s SÖHNE ftAAEM a/d. Prospektus Ingyen és bérmentve. Hirdetések felvetetnek a kiadóhivatalban és Blockner J. hirdetési irodájában (Budapest, IV., Sillő­ utcza 6.)

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents