Magyar Vaskereskedő, 1914. január-július (14. évfolyam, 1-26. szám)

1914-01-04 / 1. szám

január 4. _____ Magyar Vaskeresked __________________________„ J0 A \ 1 AZ ..ERZSÉBET" JE évek óta a legjobban bevált és legolcsóbb ötvözet közép és legnagyobb igénybevételre. 000 00 0 1 2 3 4 100 kgmként jegy 94 104 117 135 105 230 320 korona. Mintafém, igen könnyen folyó, majdnem teljesen összehúzódás nélkül, bismut-tartalommal, mintázó lapok részére különösen alkalmas. 100 kgmként 110 korona. Bármely más ötvözet saját kis min­ták vagy előadás alapján kezesség mellett olcsón szállíttatik. CSflP^MEK Metall- und PhosiJiMftnce-Giesserei C.H.RAUE, Dresden 28 P. SCHWALB ADOLF FIA VILMOS hédosr* «■'fi fémár« ipartelepe Budapest, VII., Verseny-u. 8. (Murányi-u. sarok) Készit mindennemű bádog-tömegárukat, konyha és háztartási czikkeket, m­hészeti eszközöket, mézszállitó bödönöket. Különle­ges gyártmányok : litermértékek fehér bádog és nikkelből, olaj, lakk és petroleumos kannák, fáklyák, karbid-lámpák és egyéb technikai czikkek. Takarék­os gyűjtő perselyek. TELEFOM : József 14­09. l­j­­saVarbiztositilj. Magy. szabadalom. Osztr. szabada­lom. Külföldi szabadalom. Eseményt keltő találmányi Önműködő feszítő­­rngólemezzel, nincs lazulás, dörzsölés vagy kopás kizárva. A. MICKERTS Wien, I., Franzensring 20. J ^^T'jTy^sHitelképes képviselők minden ipari helyeken kerestetnek. %­­. ............................. 1^7 _ 1 Franki A. Herm­.­es Fiai vas- és érczáru-nagykereskedők 2/1. RUEPPDASSB­­L­­TI

Next

/
Thumbnails
Contents