Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

10. rész - Ujpest - I. Utczák, útak, terek jegyzéke

Utczák, utak. Újpest. 2333 Újpest. Terek jegyzéke. X. RESZ. Ú­JPEST. I. Utczák, utak, terek jegyzéke. Amszterdami utcza. (Széchenyi-tértől bécsi utczáig.) Andrássy-utcza. (Váczi úttól Baross-utczáig.) Anonymus-utcza. (Diófa-utczától Virág­ utczáig.) Apponyi Albert-utcza. (Angyalföldtől Árpád-útig.) Apponyi Fáni-tér. (Vasút-utcza Szt Imre-utcza közt. Arany-utcza. (Váczi úttól Baross-utczáig.) Árpád-út. (Váczi úttól a vasútig.) Athéni utcza. (Széchényi-tértől bécsi utczáig.) Attila-utcza. (Árpád-úttól Megyer felé.) Aulich-utcza. (Ősz- és tél-utcza között.) Bajza József-utcza. (Mező utczától László-térig.) Baross-utcza. (Megyer felől a Károlyi-u­tczáig.) Báthory-utcza. (Attila-utczától Baross-utczáig.) Batthyány-utcza. (Attila-utczától Baross-utczáig.) Bécsi utcza. (Gorove-utczától madridi utczáig.) Béla-utcza. (Váczi úttól megyeri útig.) Bem-utcza. (A B. Tr. B. villamtelep mellett.) Beniczky-utcza. (Árpád-úttól Lőrin­cz-utczáig.) Bercsényi utcza. (István-tértől vasút-utczáig.) Berlini utcza. (Tó-utczától madridi utczáig.) Berni utcza. (Széchenyi-tértől madridi utczáig.) Bessenyey-utcza. (Tó-utczától Pálffy-utczáig.) Bethlen-utcza. (Baross-utczától Attila-utczáig.) Brüsseli utcza. (Széchenyi-tértől Béla-utczáig.) Bocskay-utcza. (Váczi úttól Apponyi-utczáig.) Corvin-utcza. (Vasút-utcza és Deák-utcza között.) Csányi-utcza. (Bocskai-utczától Percz-utczáig.) Csengery-utcza.. (Vasút-utcza és Deák-utcza között.) Csillag-utcza. (Árpád-útról István-telek mellett.) Csokonai-u. (Vasút-utczától Attila-utczáig.) Czuczor-utcza. (Kálmán-utczától fóthi útig.) Damjanich-utcza. (Vasút-utczától Árpád-útig.) Deák Ferencz'-utcza. (Attila-utczától Árpád-útig.) Dessewffy Arisztid­ u. (Apponyi-tértől Virág-utczáig.) Diófa-utcza. (Lőrincz-utczától a temetőig.) Dobó-utcza. (Kölcsey- és Szilágyi-utczák közt.) Dugonics-utcza. (Váczi úttól a temetőig.) Dunasor. (A Duna mentén.)­Eötvös József báró-utcza. (Szt Imre-utczától Mik­száth-utczáig.) Eszterházy Pál-u. (Apponyi-tértől Vécsey-utczáig.) Erzsébet-utcza. (Deák-utczától az Angyalföldig.) Ferencz József-tér. (István-, Tavasz-, Nyár- és Diófa­utczák közt.) Fóthi út. (Váczi úttól Baross-utczáig.) Garay-utcza. (Kálmán-utczától fóthi útig.) Gorove-utcza. (Tó-utczától bécsi utczáig.) Gyán tó-utcza. (Nap-utczától a temetőig.) Gyár-utcza. (Hajnal-utczától a szeszgyárig.) Hajnal-utcza. (Nyár-utczától Deák-utczáig.) Horánszky Nándor-u. (Tó-utczától Irányi-utczáig.) Hunyady-utcza (Baross és Attila-utcza között.) Illek Vincze-utcza. (Attila-utczától Nádor-utczáig.) Irányi Dániel-utcza. (Megyeri úttól Baross-utczáig.) Czim- és lakásjegyzék. 1913. István-tér. (István-úttól Templom-utczáig és Király­utczától Petőfi-utczáig.) István-utcza. (Ősz-utczától Deák-utczáig.) Jókai-utcza. (István-tértől Árpád-útig.) Jósika Miklós báró-u. (Vasút-u.-tól Vécsey-utczáig.) József-utcza. (Váczi úttól Árpád-útig.) Kálmán-utcza. (Váczi úttól megyeri útig.) Kármán József-u. (Baross-utczától Attila-utczáig.) Károlyi-utca. (Váczi úttól István-térig.) Katona József-utcza. (Nap-utczától Széchenyi-térig.) Kazinczy-utcza. (Vasút-utczától Deák-utczáig.) Kemény Gusztáv-utcza. (Árpád-úttól István-térig.) Kemény Zsigmond-utcza. (Váczi úttól Dunasorig a vízműtelepnél.) I. Kinizsi-utcza. (Váczi úttól Dunáig.) Király-utcza. (István-utczától Árpád-útig.) Kisfaludy-utcza. (Megyeri úttól Baross-utczáig.) Kiss Ernő-utcza. Vasút-utczától László térig.) Klapka György-utcza. (Attila-utczától László-térig.) Klauzál-utcza. (István-út sarkától mező-utczáig.) Knezics Károly-u. (Attila-utczától Nádor-utczáig.) Kont-utcza. (Váczi úttól Punáig.) Kórház-utcza. (Nyár- és Ősz-utcza között.) Kossuth-utcza. (Deák-utczától Szilágyi-utczáig.) Kölcsey-utcza. (Vasút-utczától Deák-utczáig.) Láhner György-u. (gr. Ráday-u.-tól Leiningen-u.-ig.) László-tér. (Szt Imre és Türr-utczák között.) Lázár Vilmos-utcza. (Attila-utczától Bajza-utczáig.) Leiningen gróf-u. (László-tértől Vécsey-utczáig.) Liszaboni utcza. (Berni utczától Bécsi utczáig.) Londoni utcza. (Berni utczától Bécsi utczáig.) Lőrincz-utcza. (Attila-utczától Árpád-útig.) Löwy-utcza. (József-utczától Deák-utczáig.) Madách-utcza. (Váczi úttól a Dunáig.) Madridi utcza. (Berni utczától Bécsi utczáig.) Mária Terézia tér. (Munkácsy és Eszterházy-utczák között. Mária-utcza. (Deák-utczától temetőig.) Mátyás-tér. (Nádor és Lázár-utczák között.) Megyeri út. (Váczi úttól fóthi útig.) Mező-utcza. (Vasút-utczától Attila-utczáig.) Mikes Kelemen-u. (Vasút-utczától Vécsey-utczáig.) Mikszáth Kálmán-u. (Attila-u.-tól Dessewffy-utczáig.) Mildenberger Márton-u.(Baross-u.-tól Attila-utczáig.) Munkácsy Mihály-u. (Attila-utczától Jósika-utczáig.) Nádor-utcza. (Deák és Vécsey-utczák közt.) Nagy Sándor-utcza. (László-tértől Vécsey-utczáig.) Nap-utcza. (Osz-utczától Bem-utczáig.) Nyár-utcza. (Apponyi-utczától István-telekig.) O-utcza. (Palóczy-utczától Árpád-útig.) Osz-utcza. (Apponyi-utczától István-telekig.) Palóczy-utcza. (Szeszgyártól Apponyi-utczáig.) Pálffy-utcza. (Virág-utczától a temetőig.) Párisi-utcza (Pálffy-utczától madridi utczáig.) 147

Next

/
Thumbnails
Contents