Békésmegyei Hírlap, 1939. szeptember (2. évfolyam, 106-118. szám)

1939-09-01 / 106. szám

S«erk©Mteség: Pálffy­ u. 3. Telefon: 237 I POLITIKAI, TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SPORTLAP IElőfizetési ár: Egy hóra helyben, ház- KLÍSÍ,fiYESSÍ Felelős szerkeszti: Dr. KOZANYI PÁL ss«*fe, jwatak és vaaármnap reggel. Felelős kiadó: HORTI BÉLA szerint. Apróhirdetés 10 szóig 40 fillér Péntek, 1039 szeptember 1 Áfa , fillér II.évfolyam,106.Mám Békásmegye,1 hírlap A legutóbbi két nap diplomáciai rade éjjel átnyújtotta az munkássága semmit sem vesztett angol kormánynak a német láias Qtemtbilt. T.lá» legjelent«bb kenetre­­dőlt válaszát. esemény, hogy Henderson berlini angol Londonban lehetségesnek tartják, nagykövet kevéssel éjfél előtt hogy a német kancellár az angol a szerdáról csütörtökre vbr- válasz adataira újból válaszol. A belga és holland uralkodók kezdeményezésének fogadtatása nem kisebb jelentőségűnek tartja asztalhoz. Németország még nem a világ közvéleménye a Hollandia és nyilatkozott, de Belgium uralkodója által kezdetné- Berlinben a hangulat nyu nyozati békearcciól A»,»»# halai­dt és általános" véletny mák már kifejezték készségüket egy ° , ,, , .... . . esetleges öthatalmi értekezleten való szerint sonkás enylubb, bé­­reszvételre, Lengyelország is hajian­­külékenyebb, mint az előző hónak mutatkozik leülni a tárgyaló­­napokban Orosz csapatösszevonások a lengyel határon Berlini értesülések szerint a vörös tárvidéket csapatösszevonásokkal h­dsereg főparancsnoka elrendelte, megerősítsék, hogy meglepetések ellen hogy Szovjetoroszország nyugati ha­ még jobban biztosítsák. Lengyelország mozgósít Természetes, hogy erre Hatalmas fehér fű­ragaszokon fegy-Lengyelország­ra elrendelte­veibe szólítottak minden arra képes al általános mozgósítást, negyven éven aluli korban levő férfit. Olaszország részlegesen mozgósít Az Olaszországból származó hírek veszélye, azt adják tudjuk, hogy az mert Jugoszlávia kjelentette, hogy olasz tengeri és légi haderő semleges marad, Svájc e határozta mozgósítása teljesen belője- semlegességének mindenáron való rést nyert, a szárazföldi had­­megőrzésit. Franciaország felöl az sereg hat korosztályát hiv- országhatára annyira megvan erősítve, hogy ott sem érheti az olaszokat katonai szolgálatra. meglepetés. 0 «»országot tehát csak _ . s .. . a tengerről és légi utón lehetne meg-O­asz hivatalos körök véleménye támadni. Azonban ezen a téren any-87 front­nyira erős az olasz felkészültség, Olaszországot a szárazföld hogy egy ilyen támadás sikerre egy f-161 asm fenysgsti támadás általában nem számíthat. Olaszország is bízik a békés megoldásban, de minden eshetőségre felkészült Olaszország álláspontja a jelen és Németország hűsége és egyetér­­viszonyokkal kapcsolatban abban lész erősebb, mint valaha. Olaszor­­foglalható össze, hogy Olaszország szág nyugodtan nézi az eseménye­ket és oszik abban, hogy sikerülni nak és utassországnak is, fog a tengely politikája, melynek Ha külföldiek nem is láthatják a egyetlen célja: hadikészüllődéseket, Olaszország tól-Igazságos békét mindenki- jesen fel van készülve egy esetleges­nek, Igazságot Németország- háborúra. Róma kiürítése megkezdődött Ehhez a felkészültséghez tartozik. Szerdán 15 ezer gyermeket szüllt, hogy Róma és a nagyobb olasz vul­tottak vidékre és a következő napo­­rások kiürítése folyamatban van. hon tovább folytatják a kiürítést. •T—n-'n-'qm'-amrr'T'nr-nrrmn----r-TnTm-'n­'iTv-miTirmiwwneuen­wi« Szerdán délelőtt gróf Teleki Pál és gróf Csáky István taná­cskoztak Természetes, hogy a robbanásig véggel és nyugalommal szé­­feszült nemzetközi légkörben a má­­lik mag a helyzetet, gyár belpolitikai körök figyelme is a kormány részéről megtörténnek a a nagy világesemények felé fordul szükséges megbeszélések és tanács- Ez a figyelem azonban nem jelent hazások, de ezek nem lépik túl a ryu­talanságot, vagy idegességet, normális kereteket. Budapesten és az égési úr Szerdán délelőtt Csáky István gróf­szágban — amint azt kis­ külügyminiszterrel folytatott meg be­földön is megállapítják — a szélest Teleki Pál gróf a miniszter­legteljesebb fegyelmezett­ elnökségi palotában. Szeptemberben a Ház elé kerül a földbirtokpolitikai javaslat Kedden délután 5 órai kezdettel a pénzügyminiszter előreláthatólag miniszteri értekezlet volt a kormány szeptember legutolsó, vagy október valamennyi tagjának részvételével, legelső napjaiban fogja beterjeszteni. Az értekezleten a költségvetés első Ezt megelőzően a szeptember tárgyalását készítették elő, természet 14-én összeülő képviselőházban a lesen másfél év költségvetését, földmű­velésügyi miniszter a mery­­amennyiben, mint köztudomású a gazdasági munkavállalók özvegyei­­júliustól júliusig tartó költségvetési­nek biztosításáról szóló törvényja­­­v helyett áttértünk a naptári évje­vaslatot és a földbirtokpolitikai től­­szóló költségvetésre. A költségvetési vényjavaslatot fogja beterjeszteni. Bízik­ ,­­ Németország a békében, Angolország abban, hogy Hitler vála­szolni fog újból az angol válaszra, Európa a holland és belges uralkodó békeakciójában Közben. A Szovjet csapatokat vont össze nyu­gati határain Lengyelországban elrendelték e­z általános mozgósítást Altatóban változatlanul tovább folynak a biz­­tonsági és katonai előkészületek

Next

/
Thumbnails
Contents