Biserica şi Şcoala, 1927 (Anul 51, nr. 1-52)

1927-01-09 / nr. 1-2

R€VISTa-BI$€RIC€flSCa-SCQlllRa-LlOTRaye€OHOMICSsa iToaácr i >1)26, Adevărata aniversare. Aniversările adevărate trebue să se facă pe lângă observarea criteriilor drepte judecăţi. O aniversare de caracter bisericesc trebue să corespundă unei realităţi, care impune bucuria, nu o inventează. Ar fi extrem de pe­riculos ca a­­parenţe înşelă­toare să fie sub­­stratul unei ani­versări biseri­ceşti. Vor spune alţii adevărul în privinţa ca­racterului de a­­niversare pen­tru „Biserica şi Şcoala“ după 50 ani de apa­riţie. Noi pri­vim în abstract o aniversare. Ei bine, se prea poate ca nu toate aniversă­rile să fie în adevăr ceea ce pretind a fi. Nu numai cu cu­vântul, dar şi cu fapta poate cineva să se depărteze de adevăr. Cu vorba zici că eşti creştin, iar cu fapta arăţi că nu ai urmat morala creştină, în cazul acesta şi cu vorba şi cu fapta ai trecut de partea minciunei. P. S. S. Dr. Grigorie Gh. Comșa. Ep­­­scopul Aradului

Next