Biserica şi Şcoala, 1928 (Anul 52, nr. 1-52)

1928-01-01 / nr. 1

Pocăiţii calcă legile ţării. — O importantă decizie a Curţii de Ca­saţie. — Lucruri cari trebue cunoscute­ de Dr. Grigorie Gh. Comşa, Episcopul Aradului De nenumărate ori, prin broşuri şi articole am arătat factorilor competenţi că baptiştii, adventiştii şi cei de o pănură cu ei calcă în chipul cel mai flagrant legile ţării. Dar se pare că nimeni nu înţelege gravitatea lucrului. Bap­tiştii sunt pe punctul de a fi recunoscuţi, deşi recunoaşterea implică respectarea legilor de trecere, de care ei şi-au bătut joc şi îşi bat joc în chipul cel mai îndrăzneţ! Ei trec la Penticostalişti, cari nici nu se pot întruni do­vedind că în adunările baptiste au învăţat ne­supunerea către legi. Baptiştii, adventiştii, provoacă mereu, de­monstrează, aţâţă lumea împotriva bisericii şi statului, dar organele statului nu iau măsuri, ceea ce dovedeşte că pocăiţii pe nedrept se plâng în străinătate. Ei, cari calcă legile, n’au încă omul, care să fi spus străinătăţii acest adevăr. Noroc că dreptatea tot dreptate rămâne şi că justiţia română îşi face datoria. In ade­văr sentimentul de înaltă dreptate al Înaltei Curţi de Casaţie ne picură ceva nădejde faţă de pecinginea sectară. In broşura mea „Noua Călăuză“ scrisă asupra sectelor, am arătat că înalta Curte de Casaţie prin decizia Nr. 902 din 22 Oct. 1926 a declarat ca baptiştii nu au personalitate juridică recunoscută, nu pot avea patrimoniu propriu, şi că nici chiar or­ganizaţia baptistă din Arad nu are aceste ca­lităţi, neputând sta nici în instanţă. Acelaş lucru l-a declarat înalta Curte de Casaţie şi cu privire la adventişti, dar deci­­ziunea aceasta o putem publica abia acum, întrucât nu o aveam, când a apărut Noua Că­lăuză, înainte de a o publica ţin să constat că deşi organele judiciare cele mai înalte au declarat că nici baptiştii, nici adventiştii nu pot avea patrimoniu,­­ totuşi au averi întabu­late pe numele lor, ceea ce e foarte grav. Orga­nele noastre bisericeşti, cucernicii preoţi, trebue deci să se intereseze de situaţia juridică a ad­ventiştilor şi baptiştilor. Mai întâi noi, cei bise­riceşti purtăm vina, dacă la Bucureşti şi Arad s'au aglomerat averi baptiste iar la Bucureşti şi Dicios Anmartin averi adventiste incomen­surabile. Decizia Nr. 1088 din 11 April 1927 a înaltei Curţi de Casare decliră că societatea adventistă „Cuvântul Evangheliei“ nu poate avea patrimoniu propriu. Această societate eludează sfidător legile ţării, căci neavând scop lucrativ s’a constituit în societate cooperativă spre a evita controlul prevăzut pentru persoanele juri­dice. E grozav că Tribunalul Ilfov în anul 1920 a recunoscut societatea de mai sus ca societate cooperativă fără a şti că prin emblema tribunalu­lui se va face adventism. Dar iată că lucrurile se pun la punct Societatea din Bucureşti, cumpără în anul 1924 un imobil în Caransebeş. Judecăto­ria de ocol de acolo refuză însă înscrierea în cartea funduară, făcând acest lucru şi tribunalul din Caransebeş în urma apelului înaintat de societate. Iată însă că dl. Paulini face apel la Ca­saţie, care decide că adventiştii nu pot avea patrimoniu propriu şi deci nu pot înscrie pe numele lor averi la cărţile funduare. Noi ne facem o mare datorie invitând pe această cale pe toţi iubitorii de biserică să facă cunoscut aceste deciziuni în cercuri cât mai largi, fiindcă din necunoştinţă de cauză multe averi s’au întabulat pe baptişti şi adven-

Next

/
Thumbnails
Contents