Biserica şi Şcoala, 1946 (Anul 70, nr. 1-52)

1946-01-01 / nr. 1-2

Anul LXX Arad 1­6 Ianuarie 1946 Nr. 1—2 BISERICA şi ŞCOALA REVISTA OFICIALA A EPISCOPIEI ARADULUI . Redacţia ţi Administraţia APARE DUMINECA ABONAMENTUL: ARAD, STR. EMINESCU 18 Redactor: Pr. Demian Tudor Pentru particulari pe an 5ooo lei. Darurile Crăciunului nădejdi în Anul nou !*, Azi împletim cunună din bucuriile Cră­ciunului şi din nădejdile noului an. Două raze luminoase se răsfrâng asupra gândurilor noa­stre. Una din strălucirea Crăciunului, iar alta din purpura zorilor anului ce vine. Una ne co­pleşeşte prin farmecul bucuriilor trecute şi to­tuşi veşnic noul, alta prin necunoscutul tainic al noului an care va veni. Slava Mântuitorului ne îmbracă în lumină, iar nădejdea anului nou ne poartă pe calea ne­guroasă a viitorului. Ambele lumini indică ca­lea noastră în întunecarea vieţii. Una pare că ne spune: iată aprind în jurul vostru lumina „slavei mele, dar noaptea nu o iau dela voi, ci vedeţi şi în întunerec. Alta iarâş ne zice: vă înalţ sus steaua nădejdilor, dar dacă aceasta este cu adevărat o stea, atunci trebue să ştiţi că sunteţi împresuraţi de noapte, trăiţi în în­­tunerec, dar­­ aveţi încredere că „lumină am venit în lume“ şi eu vă port pe drumurile lumii. Intr’adevăr aşa este. Ambele lumini ne în­drumă la luptă dar în acelaş timp ne îndeamnă: credeţi, nădăjduiţi, luptaţi, îndrăzniţi „Eu am biruit lumea“ şi vă încredinţez ca şi voi veţi birui. Da, acesta este adevărul, că luminile vie­ţii sunt dublate de întunecare, iar dulceaţa ei amestecată cu pelin şi nici programul mântuirii din noaptea Crăciunului n'a schimbat această realitate a vieţii omeneşti. Pacea şi mântuirea ne-a adus-o Dumnezeu, dar e necesară şi con­lucrarea noastră pentru ca să devină realitate în viaţa noastră. Fireşte că unii se întreabă: dar atunci ce ne-a adus Hristos, dacă nu ne-a mântuit de necazuri şi de suferinţe ? Avem şi acum păcate, iar patimile de tot felul ne ţin şi acum încă­tuşaţi. Suferim şi flămânzim, ne rod bolile şi plătim amarul tribut al morţii. Unde este dar mântuirea ? Şi iată ce răspunde Domnul şi Mântuitorul: „Am aprins înaintea ochilor voştri făclia vieţii şi lumina adevărului în noaptea necunoştinţei. Deschideţi ochii şi primiţi adevărul şi adevă­rul vă va mântui. Dacă nu-i veţi primi nu veţi putea fi păr­taşi ai darurilor mântuirii. V'am îmbrăţişat cu drag, am coborît în peşterile voastre, am îm­brăcat zdrenţele sărăciei voastre, am tremurat am flămânzit cu voi pentru ca să vă învăţ să fiţi şi în zdreniţe şi sărăcie, suflete de elită. Am coborît la voi, din dragoste şi v'am vorbit despre dragoste,pentru a curaţi moravurile voa­stre. Deschideţi dar inimile şi primiţi toate binefacerile acestor daruri şi va veţi mântui. De nu o faceţi, nici odată nu veţi fi liberi şi nu veţi gusta bucuria sufletelor curate. Mânia lui Dumnezeu s’a aşternut peste voi după păcatul original şi faţa lui s’a întors de către voi, dar s’a gândit la mine şi pentru mine v-a iertat. Apele vieţii care rourează inimile au început iar să isvorească, prefăcându-se mare de daruri prin venirea mea în trup între­­ Aceasta am făcut pentru a vă împăca­­ Dumnezeu“ , de ar înţelege omenirea şi de ar pe aceste daruri, răscumpărăndu-se din faţa prin luminile Crăciunului, din răutate şi bună­tatea lui Hristos, din mânia lui Dumnezeu, prin darurile Mântuitorului. Nimeni să nu se mai plângă că ni s’a dat puţinei s'a dat doar viaţă dar cu condiţia să o trăim. Atât ni se cere. Mai puţin de-atâta nu ne putea cere Domnul. Suntem mântuiţi, răscumpăraţi. Acesta este adevărul dar trebue să trăim această răs­cumpărare. Un an nou trăit în viaţă din darurile Cră­ciunului: pace, bucur­ie, iubire, curăţie, adevăr şi dreptate, vor lumina negurile viitorului, îm­pletind luminile Crăciunului cu nădejdile anului pe care îl începem. Prof. V. Mihuţiu 0H­Y88SFF*TîI (*»l

Next