Biserica şi Şcoala, 1948 (Anul 72, nr. 1-26)

1948-01-04 / nr. 1

Anul LXXII Arad 4 Ianuarie 1948 Nr. 4 , Redacţia şi Administraţia Redactor: ARAD, STR. EMINESCU 18 Prof. Dr. P. Deheleanu BISERICA şi ŞCOALA REVISTA OFICIALA A EPISCOPIEI ARADULUI EPISCOPIA ORTODOXA ROMÂNĂ A ARADULUI._________ Nr. 1/1948. COMUNICAŢI. In urma abdicării Regelui Mihai I dispunem­ următoarele : I. 1. "tot personalul cleric, (protopopi, preoţi, diaconi monahi) şi cel bisericesc (can­torii bis. salarizaţi) vor depune până în seara zilei de 2 ianuarie 1948 jurământul nou pe Republica Populară Română, în felul următor:" a) Protopopii din provincie în faţa Şefului judecător sau Pretor (unde nu este Judecătorie); b) Preoţii în faţa protopopului; c) Cantorii bis. în faţa conducătorului Of. par. 2. Formula de jurământ este aceasta. Eu........................(protopop, preot, diacon, cantor bis.) din parohia..................... jur a fi credincios poporului şi a apăra Republica Populară Română împotriva duşmanilor din afară şi din lăuntrul ţării. • Jur a respecta legile Republicii române şi a păstra secretul în serviciu. Semnătura înaintea noastră: 1................................................ 2...................................................... martori. 3. Câte 3 ex. din formularul de mai sus semnate, vor fi centralizate la Oficiul protopopesc până la altă dispoziție. II. - -Formularele noui de pomenire la serviciile divine sunt: 1. In locul Regelui se va pronunţa pretutindenea: „Pentru înaltul Prezidiu al Republicei noastre populare.../­ 2. La „Mântueşte Doamne poporul tău....“ în locul Regelui se va pronunţa: „biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celor contrari../­ Arad în 1 Ianuarie 1948. 1 ANDREI Episcop.

Next