Bolond Miska, 1872 (13. évfolyam, 1-53. szám)

1872-01-01 / 1. szám

1-ső szám. 1872. január 1-jén. Megjelen minden vasárnap. — Előfizetési dij : negyedévre 1 frt 50 kr., félévre 3 frt, egész évre 3 frt. Az előfizetés és minden reclamátió a „Bolond Miska“ kiadó-hivatalába (barátok­ tere 7-i. sz.) utasítandó. Szerkesztő Tóth Kálmán lakása : Zöldfa-utcza 89. sz. I. emelet, XIII. évfolyam.­ ­ — Kedves mama, vedd meg nekem ezt a huszárt uj évi ajándé­kul. — És miért épen ezt? — Azért, mert nagyon hasonlit ahhoz a huszár bácsihoz, a ki, mikor a papa kaszinóba megy, mindig eljön hozzánk s nekem czukrot ád, hogy menjek játszani a másik szobába. — Hát Bolond Miska úr, mennyi olvasót kíván ön magának uj évre ? — Csak annyit, a hány olvasója a rBudapesti Közlöny“-nek volt karácsony e­stiv naipján. Uj évi üdvözlet a miniszterekhez. (Nem jár értte subventió). Éljen, mig a honnak él, Lónyay, mint első, So­se legyen asztalán embergyilkos pezsgő . Éljen ő is, miniszter a ki a javából, Becsületes goromba Kertikapor Károly. Hanem őt se feledjük, éljen ő is bitto, Hivatali kukriczát szórogató Bittó. Éljen Tisz­a Lajos is számos boldog évet, S explikálja meg nekünk, hogy miniszter mért lett. S ki a humor egében repkedve tud szállni. Jó kedvünkre sokáig peroráljon Szlávy. Tóth Vilmos is még soká énekeljen nótát. Hanem úgy, hogy hangjait ne hallja ám — Nógrád Wenckheimet is éltessük, a gavallér embert. Ne sírjon, hogy ellopták tőle a sok rendet. Hát P­aulernek semmi jót se kívánjunk végre? Eh minek ? majd a papok imádkoznak értte. tbd BOLOND MISKA 13-dik évfolyama 0 Apróságok. A A pesti mágnásbálok mintájára vidéken több­felé viril­is bálokat készülnek rendezni; bálanyául mindenütt Tóth Vilmost hivják meg. © Nagy­kikindai levelezőnk szerint az ottani tör­vényszékhez egy olyan bírót neveztek ki, kinek minden képessége abból áll, hogy az egész vármegyében leg­több lekvárt tud megenni; e bírt különben csak fenn­tartással közöljük. Budán a jégtáblák közül egy szerencsétlen haza­fit fogtak ki; azt mondta, hogy megkínálták a pest­városi főispánsággal s ez olyan állás lesz, a­mi elől leg­jobb már előre a Dunába ugrani.­­К2Г­

Next

/
Thumbnails
Contents