Rüstow, Wilhelm - Vértesi Arnold: Az 1848-1849-diki magyar hadjárat története 2. (Pest, 1866)

Tartalom

TARTALOM. Hetedik szakasz. Az erdélyi, bácskai és bánáti események 1849. febr. végétől május közepéig. Az erdélyi események. A medgyesi ütközet...................................­­5 Szeben bevétele ........................................................ ... 7 Brassó bevétele s erdély teljes meghódítása................................... 9 A szerb harcztér eseményei. Perczel Mór ...................................17 Sz. Tamás bevétele............................................................................................20 A római sáncok bevétele . 21 Perczel és Bem a Bánátban .......................................................................24 Perczel elő­nyomulása Pancsovára................................................................27 Malkovszki előnyomulása a Bánát ellen..................................................28 Nugent táborszernagy csapatainak beosztása. N nyolczadik szakasz. Komárom 1849. ápril közepétől junius hó derekáig. Görgey elhatározása Budát ostrom alá venni ............................35 Buda Ostroma...................................................................................................41 Klapka és Görgey a hadügyminisztériumban...........................................50 Tárgyalások Oroszországgal.......................................................................62 Alkudozások Oroszországgal.......................................................................65 Woldon tervei a támadásra .......................................................................74 Az osztrák főhadsereg beosztása Weiden alatt. Kilenczedik szakasz. 1849. június közepétől július közepéig. A felső magyarországi harcztér ................................................................83 Az erdélyi harcztér....................................................... 90 A déli csatatér...................................................................................................92 A felső dunai harc­tér ... 104 A haderők összehasonlítása ............................................................................112 Az orosz főhadsereg előrenyomulása............................ 115 Kassa megszállása..........................................................................................116 Monet Miskolcra és oldalt Debrecen felé............................ .119 Az orosz hadsereg Hatvan felé nyomul................................................126­­ A felső Duna. A zsigárdi ütközet..............................................................130 A peredi csata. Az első nap .....................................................................136 „ „ „ A második nap........................................................ 141 A csata eredményei . 148 Győr bevétele az osztrákok által......................................... 153 A komárom alatti események jul. 2011-ig.........................................173 A komáromi csata jul. 11-én.....................................................................185 Görgey elvonulása Komáromtól..............................................................192 A bács-bánáti csatatér...................................................................................197 A hegyesi ütközet..........................................................................................199 A bán visszavonulása a titeli fensikra.......................................................207 A Temesvár előtti események június­-július.........................................208 Az erdélyi harc­tér..........................................................................................211 Brassó bevétele............................................................................ ... 214 Portyázások a székelyek ellen . 215

Next