Görgey Arthur: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években 2. (Budapest, 1911)

ÉLETEM ÉS MŰKÖDÉSEM MAGYARORSZÁGON .AZ 1848. ÉS 1849. ÉVEKBEN. IRTA GÖRGEY ARTHUR. (kiadta Brockhaus F. A. Lipcsében 1852) FORDÍTOTTA németből id. GÖRGEY ISTVÁN. MÁSODIK KÖTET. EGY FÜGGELÉKKEL. BUDAPEST: FRANKLIN -TÁ­R­S­U­LAT MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA, 1911.

Next