Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848- és 1849-ben 2. (Pest, 1872)

MAGYARORSZÁG FÜGGETLENSÉGI HARCZÁNAK TÖRTÉNETE 1848 és 1849-ben. IRTA HORVÁTH MIHÁLY. M­ÁSODIK KIADÁS. MÁSODIK KÖTET. PEST, 1872. KIADJA RÁTH MÓR.

Next