Gracza György: Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története 2. (Budapest, 1894)

AZ 1848—49-IKI Magyar Szabadságharcz Története. IRTA: Gracza György. 1r. kötet. A KÉPEK LEGNAGYOBB RÉSZE GRÓF KREITH BÉLA 1848—49-IKI ORSZ. EREKLYE­MÚZEUMÁBÓL VALÓ. BUDAPEST, LAMPEL RÓBERT (WODIANER F. ÉS FIAI) KIADÁSA

Next