Gracza György: Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története 3. (Budapest, 1894)

Nyomatott Wodianer F. és Fiainál, Budapesten.

Next