Gracza György: Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története 5. (Budapest, 1898)

AZ 1848—49-IKI Magyar Szabadságharcz Története. •IRTA Gracza György. V. KÖTET. AZ ARADI 1848—49-IKI ORSZ. EREKLYEMUZEUM, A GR. KREITH-FÉLE GYŰJTEMÉNY, S A BÉCSI CSÁSZ. UDVARI LEVÉLTÁR KÉPEIVEL. BUDAPEST: LAMPEL RÓBERT (WODIANER F. ÉS FIAI) KIADÁSA.

Next