Hegyesi Márton: Az 1848-49-iki harmadik honvédzászlóalj története (Budapest, 1898)

AZ 1848—49-IKI HARMADIK HONVÉDZÁSZLÓALJ TÖRTÉNETE. HEGYESI MÁRTONTÓL. BUDAPEST, FRAN KLIN-TÁRSULAT MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA, 1898.

Next

/
Thumbnails
Contents