Makray László: Bauer őrnagy Bem tábornok főhadseregének hagyományai 1848 és 1849-ből (Pest, 1870)

Nyomatott az „Athenaeum“ nyomdájában, Pesten, 1870.

Next