Olchváry Ödön: A magyar függetlenségi harc 1848-1849-ben a Délvidéken (Budapest, 1902)

A MAGYAR MTA: OL­C­H­VÁRY Ö.­­ Áttekintő- én­y csata-vázlattal. A SZERZŐ SAJÁTJA. NYOMATOTT MÁRKUS SAMU KÖNYVNYOMDÁJÁBAN BUDAPEST, BÁTHORY-UTOEA SO.

Next