Kemény Gábor: Nagy-Enyednek és vidékének veszedelme 1848-49-ben (Pest,1863)

NAGY-ENYEDNEK SS VIDÉKÉNEK VESZEDELME 1848—49.­TÖRTÉNETI VÁZLAT. IUTA BÁRÓ KEMÉNY GÁBOR. PEST, 1863. OSTEUTIA M­UN­K­Á­II O­L­V.

Next