Lukács Béla: Az 1848-49-ki pénzügy (Pest, 1871)

AZ 1848-49.0 P­ÉNZÜGY. A FORRADALMI IDŐSZAK PÉNZÜGYÉNEK, HITEL­MŰVELETEINEK ÉS A FORRADALMI KIADÁSOKNAK ISMERTETÉSE AZ EREDETI SZÁMADÁSOK ALAPJÁN IRTA LUKÁCS BÉLA. PEST. NYOMATOTT AZ ,,ATHENAEUM" NYOMDÁJÁBAN, 18­7­1.

Next

/
Thumbnails
Contents