László Károly: Naplo-töredék az 1849-iki menekülteket, internáltakat, különösen Kossuthot és környezetét illetőleg (Budapest, 1887)

NAPLÓ-TÖREDÉK AZ 1841-EZ MENEKÜLTEKET, INTERNÁLTAKAT, KÜLÖNÖSEN KOSSUTHOT ÉS KÖRNYEZETÉT ILLETŐLEG. TÖRÖKORSZÁGBAN ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT­ ÁLLAMOKBAN. László KárOLYtól. BUDAPEST: FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IROS­. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

Next

/
Thumbnails
Contents