Kovács Lajos: A békepárt a magyar forradalomban. Válaszul Irányi Dániel röpiratára (Budapest, 1883)

Budapest, Rudnyánszky A. könyvnyomdájából.

Next