Komáromi Ferenc: Vésznapok a' Székelyföldön. Korrajz az 1848-ki forradalomból (Marosvásárhely, 1849)

A­ Kórrajz az 1848-ki forradalomból irta Komáromi Ferenc.­ELSŐ FI­ZET MAROSVÁSÁRHELYEN, nyomta Kali Simon 1849.Fótanoda betűivel.

Next