Meszlényi Antal: A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben (Budapest, 1928)

Nihil obstat. Nr. 1208. Imprimatur. Strigonii, die 22. Maii, 1927. Dr. Nicolaus Töttössy censor dioecesaris. Dr. Julius Machovich vnc. generalis. Kiadja a Szent István-Társulat. Stephaneum nyomda és könyvkiadó r. t. Budapest. Nyomdaigazgató: Kohl Ferenc.

Next