Hentaller Lajos - Szatmári Mór (szerk.): Kossuth Ferencz harmincz parlamenti beszéde (Budapest, 1906)

KOSSUTH FERENCZ KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISZTER.

Next