Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből. 1823-1848. 3. (Budapest, 1886)

Tartalom

T A Κ T A L Ο Μ. Hatodik könyv. Reformtörekvések a kormány részéről. A nemzet s kormány közti harcz a reformok iránya m i a 11. « Első fejezet. Ű j irányok, s a pártok állása. Lap. A kormány és nemzet ellenkező iránya .................................... 3 A nemzeti irány ............................................................................ 5 A védegylet megalakulása............................................................. 7 A kormány új iránya 11 Apponyi György és Jósika Samu kanczellárokká neveztetése . 30 A pártok állása.....................................................................................32 A „Pesti Hírlap1’.................................................................................— A központosítási iskola..........................................................................35 A hírlapok színezete ........................................................................46 Második fejezet. Apponyi k o r mányiunk kezdet e. Az administra­tori rendszer. Apponyi elvei........................................................................................52 A kormány a védegylet irányában..................................................53 Az administrátori rendszer.................................................................57 Az administrátorok eljárása 61 A honti esemény.................................................................................63 A bihari tisztújítás............................................................. 73 Harmadik fejezet. A h o r V á t tartományi gyűlés rendezése s egyéb kormány szabályok. A zágrábmegyei nemesi összeírás és tisztválasztás........................82 A tartományi gyűlés jelleme..............................................................84

Next

/
Thumbnails
Contents