Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből. 1823-1848. 3. (Budapest, 1886)

Tartalom

IV Tartalom. Lap. A gyűlés megnyitása...........................................................................85 Kir. leirat a szavazatjog iránt.............................................................86 A megyék lépései az új kormányrendszer ellen............................91 A kormányrendszer hibáinak oka...................................................95 A kormány némi hasznos intézkedései ..........................................97 A közlekedési bizottmány felállítása..............................................98 ipariskola alapítása ................................................................. . — A népiskolák rendezése......................................................................99 Negyedik fejezet. Nemzeti törekvések, a reform eddigi irányának s elveinek keresztülvitelében. Az ellenzék szorosabb egyesülése s törekvése..............................104 A felelős kormány elvének terjedése .... -.....................109 A közös adózás körüli tények . 111 Örökváltsági esetek.............................................................................112 A védegyleti eszmék körüli mozgalom............................ . 113 Dohány-egyedáruság.........................................................................117 A védegylettel rokon eszmék...........................................................120 A védegylet hatása anyagi tekintetben........................................122 A gyáralapító társaság....................................................................123 Iparegyesület . 125 Iparműtár..............................................................................................— Jlezögazdaság ............................................... 126 Tiszaszabályozás...................................................................................127 Vámviszonyok...................................................................................130 Pártvélemények a közbenső vámok felett...................................135 A magyar kereskedelmi társaság . 140 Vasutak................................. 144 Ötödik fejezet. Erdélyi állapotok s országgyűlések. Erdély hátramaradásának főbb okai ............................................149 A földnép állapota.................................................................................153 Az országgyűlés fő tárgyai ....................................................... 155 Az úrbér tárgyalása.........................................................................157 Kemény Dénes indítványa az örökváltság iránt...........................160 Tanácskozás az úrbér felett...........................................................161 Hetedik könyv. A nemzeti átalakulást közvetlen megelőzött időszak eseményei. Első fejezet. Pártba rczok s állapotok az 1847-ki országgyűlés elő tt. József főherczeg nádor halála..........................................................171 István főherczeg királyi helytartóvá kineveztetése.....................176

Next

/
Thumbnails
Contents