Andrássy Gyula: A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabadságának okai 3. (Budapest, 1911)

TARTALOM. Lap I. Fejezet. A harmincz­éves háború kora. Bethlen Gábor„ ... „ 3 II. « A harminczéves háború folytatása. Esterházy Miklós és I. Rákóczi György „ ... _ „. ... .... .... .... 34 III. « A hatalmi egyensúly megváltozása ................. 58 IV. « Zrínyi és a vasvári béke „ „ „ „ ... .... „ 66 V. « A Wesselényi-féle összeesküvés és következményei .... 101 VI. (­ Rákóczi Ferencz jelleme .... _......... _ ._. .... 185 VII. « Rákóczi fölkeléséről és ennek várható eredményéről­.... 212 VIII. a Rákóczi külpolitikája és békealkuja .... _ .... ... 231 IX. « Rákóczi politikájának méltatása „. .... „ „ „ „ 255 X. « Rákóczi bukásáról _ _ „ ................ „................ „276 XI. « Magyarország jogi önállósága 1526—1715-ig „ „ „ 319 XII. «­ Magyarország tényleges függése .... _ „ „ .............415

Next