Berzeviczy Albert: Az absolutismus kora Magyarországon 1849-1865 2. (Budapest, 1927)

AZ ABSOLUTISMUS KORA M­AGYARO­R­S­ZÁGON 1849—1865 IRTA BERZEVICZY ALBERT MÁSODIK KÖTET BUDAPEST FRAN­KLIN-TÁRSULAT magyar írod. intézet és könyvnyomda KIADÁSA .

Next