Beksics Gusztáv: Magyarosodás és magyarositás - Különös tekintettel városainkra (Budapest, 1883)

M­AGYA­ROSO­DÁ­S ÉS MAGYAROSÍTÁS. KÜLÖNÖS TEKIN­TETTEL VÁROSAINKRA. JUTA BEKSICS GUSZTÁV. BUDA­PEST: AZ A­TINLA A K­OM R. TÁRSULAT KIADÁSA, 188­3.

Next